Bałkany Zachodnie, czyli tam gdzie dobrobyt jeszcze nie dotarł [RAPORT OG]

Bałkany Zachodnie to region pozostający na peryferiach Europy, niejako wysunięty na margines europejskiej integracji gospodarczej, który od środka wyniszczają konflikty polityczne. To także region umiarkowanie wysokich nierówności, słabych instytucji, dużych barier rozwojowych, różnych systemów walutowych, w którym model wzrostu bazuje na popycie wewnętrznym, czyli konsumpcji krajowej, która z jednej strony pozwala osiągać całkiem wysokie stopy … Czytaj dalej Bałkany Zachodnie, czyli tam gdzie dobrobyt jeszcze nie dotarł [RAPORT OG]