GospodarkaPolska

Rating ESG spółki ORLEN w górę

Agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki ORLEN do poziomu „A” z poziomu „BBB”. Wynik ten to głównie zasługa poprawy w obszarze środowiskowym i społecznym odpowiadających odpowiednio literom „E” i „S” akronimu ESG.

Nie są to jedyne obszary, w których agencja zauważyła zmianę na lepsze. Istotną poprawę zauważono również w zakresie raportowania emisji oraz planów dekarbonizacyjnych, a także wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną, wspieraną czystymi technologiami. Przy czym ponownie wysoko oceniono obszar ochrony praw pracowników i BHP.

Zobacz także: Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju została powołała w Grupie ORLEN

Poprawa ocen jest efektem wdrożenia licznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2023 roku spółka opublikowała politykę klimatyczną i przyjęła bardziej ambitne cele dekarbonizacyjne. Przygotowano analizę scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu, a także powołano Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

Ponadto pod koniec ubiegłego roku ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która kontynuuje realizację strategii opartą o działania w pięciu filarach oraz wskazuje przyjęte cele do 2030 roku m.in. dla dekarbonizacji, zielonej transformacji, adaptacji do zmiany klimatu, ochrony bioróżnorodności, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki obiegu zamkniętego.

Zobacz także: Ekologiczny asfalt w ORLENIE

W grudniu 2020 roku ORLEN wyemitował jako pierwszy emitent z Polski 10 tys. obligacji ESG (tzw. ESG linked bonds) o łącznej wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. Wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona jest od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Co zakłada nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker