Polityka monetarna nigdy nie była tak nieefektywna jak teraz

Polityka monetarna stała się mniej efektywna, ponieważ podwyżki stóp procentowych banków centralnych w mniejszym stopniu, niż kiedyś, przekładają się na oprocentowanie kredytów i depozytów.  Efekt przeniesienia podwyżek stóp procentowych banków centralnych na rynkowe stopy procentowe okazał się generalnie słabszy podczas ostatniego post-pandemicznego epizodu zacieśniania polityki pieniężnej. Podczas poprzednich cykli zacieśniania monetarnego, każda podwyżka stóp procentowych … Czytaj dalej Polityka monetarna nigdy nie była tak nieefektywna jak teraz