EuropaFinanse

Węgrzy boją się recesji. Tną stopy najszybciej w regionie!

Stopy procentowe na Węgrzech spadają coraz szybciej. Narodowy Bank Węgier (MNB) zgodnie z oczekiwaniami obniżył główną stopę procentową z 10% do 9%. Miał ku takiej obniżce silne uzasadnienie w postaci spadku inflacji CPI do 3,8% r/r w styczniu br., co stanowi najniższe roczne tempo wzrostu cen od trzech lat. 

Narodowy Bank Węgier od października 2023 roku prowadzi cykl łagodzenia polityki monetarnej. Pierwsze kroki w obniżaniu stóp procentowych były umiarkowanie łagodne. Politykę monetarną luzowano w tempie 75 pkt bazowych, co posiedzenie. Jednak na wczorajszym posiedzeniu, węgierska Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się przyspieszyć cykl. Główną stopę procentową obniżono aż o 100 pkt bazowych. Warto jednak podkreślić, że decyzja okazała się zgodna z oczekiwaniami, wskutek czego tuż po publikacji komunikatu z posiedzenia, reakcja rynku finansowego była ograniczona. Forint (HUF) osłabił się o 0,3% względem złotego (PLN) i 0,2% wobec euro (EUR).

Zobacz też: Chiny wydają jak szalone, aby wyrwać gospodarkę z recesji

Lepsze od oczekiwań dane inflacyjne za styczeń br. sprawiły, że przestrzeń do większych obniżek stóp procentowych rozszerzyła się. Przypomnijmy, że inflacja na Węgrzech skurczyła się do 3,8% r/r, czyli do najniższego poziomu od marca 2021 roku. W efekcie, inflacja znajduje się obecnie w górnym dopuszczalnym przedziale wahań wokół celu inflacyjnego MNB, który wynosi 3% +/- 1 p, proc. Jak wskazywaliśmy w jednym z naszych tekstów, szczegółowe dane pokazują, że wewnętrzna presja na wzrost cen zaczyna się normalizować, tzn. obniżenie się inflacji headline jest nie tylko pochodną deflacji surowcowej i związanego z tym szybkiego spadku inflacji towarowej, ale także kurczenia się inflacji usługowej, która jest bardziej zależna od tzw. luki popytowej, czyli fazy cyklu koniunkturalnego.

W 2024 roku będziemy mieć do czynienia z dość istotną heterogonicznością cykli polityki pieniężnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Czesi i Węgrzy będą obniżać stopy procentowe, podczas gdy nasz bank centralny będzie prowadzić politykę wait and see. Wiele wskazuje, że w naszym kraju poziom nominalnych stóp procentowych nie ulegnie zmianie co najmniej do końca 2024 roku. Co więcej, łagodzenie polityki pieniężnej może zostać odroczone aż do drugiej połowy 2025 roku, gdy bankierzy centralni będą mieć pewność co do utrzymania stabilności cenowej w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Zobacz też: METRANS rozbudowuje terminale wzdłuż korytarza Węgry-Serbia

Stopy procentowe w Czechach i na Węgrzech w bazowym scenariuszu będą obniżane co posiedzenie. Tempo obniżek będzie zależne od spływających danych inflacyjnych. Im niższa presja inflacyjna, tym szybsze tempo łagodzenia polityki pieniężnej. Pytanie, do jakiego poziomu stóp procentowych dojdą banki centralne naszego regionu w cyklu luzowania? Przedział stóp procentowych 3-4% wydaje się najbardziej prawdopodobny, acz trudno w tym momencie kreślić jakiekolwiek scenariusze, ponieważ żyjemy w bardzo turbulentnym okresie, który przez niektórych ekonomistów nazywany jest Wielką Zmiennością (Great Volatility).

Czesi i Słowacy bez motoryzacji są nikim. Polska sobie poradzi

.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker