EnergetykaEuropaGospodarka

ORLEN potwierdza: zasoby złoża Adriana większe niż oczekiwano

Wykonany przez PGNiG Upstream Norway odwiert rozpoznawczy potwierdził, że zasoby wydobywalne gazu ziemnego i kondensatu złoża Adriana wynoszą od 28 do 43 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. To więcej niż wskazywały szacunki sporządzone po odkryciu złoża.

Zwiększenie szacowanych zasobów

PGNiG Upstream Norway w maju 2023 roku zakupiło od Sval Energi AS 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana oraz Sabina. W grudniu tego samego roku norweska spółka Grupy ORLEN jeszcze powiększyła swój stan posiadania,  do 11,92 proc. udziałów, dzięki transakcji wymiany aktywów z Wintershall DEA.

Zobacz także: Nowe koncesje ORLENU w Norwegii

Opłacalność eksploatacji

Pod koniec 2023 roku PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi rozpoczęło wiercenie odwiertu rozpoznawczego, aby potwierdzić zasoby i ustalić właściwości złoża Adriana. Odwiert o długości ponad 3000 metrów wykazał, że w złożu znajdują się zasoby wydobywalne gazu ziemnego i kondensatu w ilości 28-43 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Co warto zaznaczyć, to zauważalnie więcej niż wskazywały szacunki przeprowadzone w momencie odkrycia złoża w 2021 r. Wówczas oceniono zasoby na 19-31 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Dodatkowo z zebranych danych wynika, że Adriana cechuje się bardzo dobrymi właściwościami złożowymi, co może mieć pozytywny wpływ na opłacalność jego ewentualnej eksploatacji. Jeżeli chodzi zaś o złoże Sabina, to w tym przypadku zasoby czekają jeszcze na potwierdzenie.

Inwestycje w ochronę środowiska

Koncesja PL211 CS znajduje się ok. 20 km na południowy zachód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi jeden z głównych ośrodków działalności wydobywczej PGNiG Usptream Norway na Morzu Norweskim. Dzięki niewielkiej odległości ewentualne zagospodarowanie złoża Adriana może być zrealizowane z wykorzystaniem dobrze rozwiniętej infrastruktury wydobywczej Skarv. Pozwolił to na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego do rozpoczęcia wydobycia. Ponadto wykorzystanie już istniejącej infrastruktury pozwoli także ograniczyć emisje CO2 związane z zagospodarowaniem złoża.

Jest to zgodne ze strategią Grupy ORLEN, która konsekwentnie ogranicza wpływ swojej działalności wydobywczej na środowisko naturalne. W 2024 roku dwie trzecie gazu wydobywanego przez koncern na Norweskim Szelfie Kontynentalnym będzie pochodziło z instalacji zasilanych energią elektryczną pochodzącą z norweskiego systemu elektroenergetycznego, w którym ok. 90 proc. energii pochodzi z elektrowni wodnych. Elektryfikacja złóż ma w bieżącym roku pozwolić koncernowi uniknąć emisji ponad 88 tys. ton dwutlenku węgla.

Zobacz także: ORLEN inwestuje w magazynowanie CO2 w Norwegii

Ponadto Grupa ORLEN przejęła 50 proc. udziałów w koncesji Polaris na Morzu Barentsa, którą planuje wykorzystywać do magazynowania CO2 dostarczanego przez inne firmy – np. cementownie albo przedsiębiorstwa produkujące nawozy. W działalności obu tych branż powstają znaczne ilości CO2, które może być wychwycone, a następnie zdeponowane w strukturach geologicznych pod dnem morza. Do 2030 roku Grupa ORLEN chce dysponować potencjałem składowania lub zagospodarowania do 3 mln ton CO2 rocznie. Część tego wolumenu zostanie wykorzystana przez koncern do ograniczenia własnych emisji, pozostała — zostanie zaoferowana jako usługa innym firmom.

Ambitne plany ORLENU na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

ORLEN ma również ambitne plany dotyczące zwiększenia wydobycia surowców w Norwegii. Zgodnie ze strategią, koncern planuje w 2030 r. wydobywać 12 mld m sześciennych gazu rocznie. Ponad połowa ma być produkowana na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, na którym w ubiegłym roku PGNiG Upstream Norway wydobyło nieco ponad 3 mld m sześciennych surowca.

Dynamiczny wzrost ilości wydobywanego gazu ma być możliwy poprzez przejęcia kolejnych złóż oraz spółek wydobywczych działających w Norwegii, ale także dzięki odkryciom kolejnych zasobów i ich włączeniu do produkcji. W styczniu  PGNiG Upstream Norway zdobyło udziały w 12 nowych koncesjach, przydzielanych przez norweskie władze w ramach tzw. rund koncesyjnych.  W ramach ostatniego rozdania rząd rozdysponował udziały łącznie w 62 koncesjach. Oznacza to, że PGNiG Upstream Norway zdobyło udziały w prawie co piątej przyznanej koncesji.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Inwestycje ORLENU w wydobycie ropy i gazu wzrosły o 1 mld złotych

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker