NewsPolska

Agencja Fitch Ratings utrzymała rating Grupy ORLEN

Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating Grupy ORLEN na poziomie „BBB+” z perspektywą stabilną. Dokonując analizy, eksperci Agencji uwzględnili między innymi duże nakłady inwestycyjne spółki czy zmiany w Zarządzie spółki.

Agencja Fitch Ratings doceniła ORLEN za dywersyfikację oraz skalę

Pod koniec 2022 roku Agencja Fitch Ratings podwyższyła o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu PKN ORLEN do „BBB+” z perspektywą stabilną. Na decyzję agencji wpłynęło wówczas głównie połączenie PKN ORLEN (obecnie ORLEN S.A) z PGNiG wraz ze wcześniejszymi akwizycjami. W marcu 2024 roku Fitch Ratings postanowiło utrzymać przyznaną wówczas ocenę. Agencja podkreśliła, że profil kredytowy spółki jest wspierany przez dużą skalę działalności operacyjnej ORLEN, silną dywersyfikację obszarów działania, obecność w sektorze energii i gazu, co sprzyja stabilnym przepływom finansowym.

Zobacz także: Nowy Zarząd ORLEN. Kim są jego członkowie?

Do tego wzięto pod uwagę również zaplanowane wydatki inwestycyjne koncernu w wysokości 320 mld złotych, jak i wyższe koszty w 2024 roku, wynikłe z utworzenia przez rząd Funduszu Wypłaty Różnicy Cen  Agencja wskazała, że wartość prognozowanych przez nią wskaźników finansowych (m.in. EBITDA/dźwignia finansowa) w kolejnych latach 2026 i 2027, na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych, może znacznie wzrosnąć, ale spółka ma odpowiednie narzędzia, żeby przeciwdziałać ich przekroczeniu. Dodatkowo podkreśliła ona, że zmiany w Zarządzie spółki mogą wpłynąć na rewizję strategii koncernu, w tym również jej planów inwestycyjnych.

Rating ESG spółki ORLEN w górę

Ponadto na początku lutego agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki ORLEN do poziomu „A” z poziomu „BBB”. Wynik ten zaś to głównie zasługa poprawy w obszarze środowiskowym i społecznym odpowiadających odpowiednio literom „E” i „S” akronimu ESG. Jednakże bynajmniej nie są to jedyne obszary, w których agencja zauważyła zmianę na lepsze. Istotną poprawę zauważono również w zakresie raportowania emisji oraz planów dekarbonizacyjnych, a także wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną, wspieraną czystymi technologiami. Przy czym ponownie wysoko oceniono obszar ochrony praw pracowników i BHP.

Zobacz także: Technologia wodorowa to przyszłość. ORLEN inwestuje w kadry i uruchamia stację

Poprawa ocen jest efektem wdrożenia licznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2023 roku spółka opublikowała politykę klimatyczną i przyjęła bardziej ambitne cele dekarbonizacyjne. Przygotowano analizę scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu, a także powołano Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto pod koniec ubiegłego roku ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która kontynuuje realizację strategii opartą o działania w pięciu filarach oraz wskazuje przyjęte cele do 2030 roku m.in. dla dekarbonizacji, zielonej transformacji, adaptacji do zmiany klimatu, ochrony bioróżnorodności, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki obiegu zamkniętego.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

ORLEN podsumowuje wyniki za IV kwartał 2023 roku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker