Europa

Uchodźcy wolą Zachód. Ukraińcy wyjeżdżają głownie do Niemiec

Według danych Eurostatu Ukraińcy wolą bardziej podróżować i zostawać w Niemczech niż w Polsce. Jesteśmy na drugim miejscu

Polska w pierwszym roku po wojnie była pierwszym miejscem, do którego zmierzała większość Ukraińskich uchodźców. Dlatego też to w naszym państwie było ich najwięcej. Już po kilku latach wojny sytuacja uległa zauważalnej zmianie. Wygląda na to, że Ukraińcy wolą Niemcy bardziej niż Polskę. Więcej szczegółów w artykule.

  • W 2024 roku państwa UE przyjęły 4 234 595 uchodźców z Ukrainy.
  • Polska jest na drugim miejscu pod względem liczby przyjętych uchodźców oraz na drugim miejscu pod względem liczby uchodźców na tysiąc mieszkańców.
  • W porównaniu do stanu na koniec stycznia obecnego roku liczba uchodźców z Ukrainy w całej Unii Europejskiej wzrosła o 37 735 osób. Największy wzrost zanotowano kolejno w Niemczech, Polsce i Czechach.
  • Coraz mniej uchodźców jest w Austrii, Francji, Estonii, Niderlandach i na Malcie.
  • 98,3% uchodźców z Ukrainy to Ukraińcy.
  • Większość uchodźców z Ukrainy stanowią kobiety 46% Z kolei dzieci 32,9%, a dorośli mężczyźni to obecnie 21,1% całkowitej liczby uchodźców.
  • Udział dorosłych mężczyzn wzrósł z 7,7% do 30,4% między I kwartałem 2022 roku a IV kwartałem 2023 roku.

Gdzie w Europie jest najwięcej uchodźców z Ukrainy?

Pod koniec lutego 2024 roku w Unii Europejskiej znajdowało się dokładnie 4 234 595 uchodźców, którzy uciekli z Ukrainy. Jest to wszystkim znany wynik inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 rok. Wszyscy wspomniany ludzie zostali objęci tymczasową ochroną Unii Europejskiej. Aż 62,1% z nich korzysta z ochrony jedynie trzech państwa Unii Europejskiej. Są to kolejno: Niemcy (1 286 580 osób, czyli 30,5% ogółu), na drugim miejscu znalazła się Polska (957 200, czyli 22,6%, natomiast na trzecim Czechy (385 075, czyli 9,1%). Możemy zauważyć, że Polska i Niemcy wyraźnie odstają pod względem liczby przyjętych uchodźców.

Zobacz także: Turystyka w UE. Chorwacja na szczycie, a Polska na dnie [RANKING]

Liczba Ukraińskich uchodźców w państwach UE

Jak podaje Eurostat, w ujęciu względnym liczba beneficjentów ochrony czasowej w stosunku do liczby ludności UE na koniec lutego 2024 roku wyniosła 9,4 na tysiąc osób. Wśród państw członkowskich najwyższe wskaźniki odnotowano w Czechach, gdzie na tysiąc mieszkańców przypadło 35,6 uchodźców z Ukrainy. Ponownie na drugim miejscu znalazła się Polska z wynikiem 26 uchodźców. Następnie państwa bałtyckie, czyli Estonia (25,8), Łotwa (23,6) i Litwa. Na wyróżnienie zasługuje również Słowacja.

W porównaniu do stanu na koniec stycznia obecnego roku liczba uchodźców z Ukrainy w całej Unii Europejskiej wzrosła o 37 735, czyli niecały 1%. Największy wzrost w wartości bezwzględnej zaobserwowano w Niemczech, gdzie w ciągu miesiąca przybyło ponad 16 tys. ludzi, co oznacza wzrost o 1,3%. Ponownie na drugim miejscu znalazła się Polska, w której populacja uchodźców zwiększyła się o 5 640 osób, czyli 0,6%, a na trzeci Czechy, do których udało się dodatkowych 3 885 ludzi. Oznacza to wzrost o 1%.

Warto również wspomnieć, że z pięciu państw Unii Europejskiej ukraińscy uchodźcy postanowili się wynieść. Chodzi przede wszystkim o Austrię, z której w ciągu lutego wyjechało 1 420 uchodźców z Ukrainy, co oznacza zmniejszenie tamtejszego stanu uchodźców wojennych o 1,7%. Na drugim miejscu znalazła się Francja, gdzie liczba uchodźców zmniejszyła się o 685, następnie Estonia (-550 osób), Niderlandy (-120 osób) i na końcu Malta (-20 osób).

Kto ucieka z Ukrainy przed wojną?

Warto zauważyć, że nie wszyscy ludzie uciekający z Ukrainy przed wojną to Ukraińcy. Z dostępnych danych wynika, że wśród obecnych uchodźców Ukraińcy to 98,3%. Poza Ukraińcami wśród uchodźców z Ukrainy znajduje się obecnie 12 530 Rosjan, 5 308 Nigeryjczyków oraz 4 419 Azerów.

Większość uchodźców z Ukrainy stanowiły kobiety. Panie, które przekroczyły pełnoletność, stanowią 46% wszystkich uchodźców, z czego 55% stanowiły kobiety w wieku od 35 do 64 lat. Z kolei dzieci wśród uchodźców stanowią 32,9%. Proporcje chłopców i dziewcząt do 14. roku życia oraz od 14. do 17. roku życia są podobne. Oznacza to, że dorośli mężczyźni wśród uchodźców to obecnie 21,1% całkowitej ich liczby.

Zobacz także: Węgierski Wizz Air wypożyczył samoloty z Ukrainy! Ciekawe co na to Orban?

Uchodźcy z Ukrainy

Udział dorosłych kobiet wśród uchodźców w lutym 2024 roku spadł o 1,8 p.p. w porównaniu ze styczniem 2024 roku. Natomiast udział dorosłych mężczyzn wzrósł o 1,4 p.p. a dzieci o 0,4 p.p. Jak podaje Eurostat, udział dorosłych mężczyzn w przepływach kwartalnych wykazywał tendencję wzrostową aż do IV kwartału 2023 roku. Chodzi o wzrost z 7,7% do 30,4% między I kwartałem 2022 roku a IV kwartałem 2023 roku. Z kolei w tym samym okresie odsetek dzieci spadł z 46,4% do 26%.

Dzieci i młodzież, które uciekły z Ukrainy bez opieki dorosłych, najczęściej schronienie znalazły w Austrii (1 810), Belgi (1 560) i Litwy (1 470). W ujęciu względnym najwyższy udział małoletnich bez opieki w ogólnej liczbie dzieci objętych tymczasową ochroną odnotowano w Chorwacji (12,0%).

Udział w kwartałach

Ukraińcy aklimatyzują się w Polsce

W ciągu ostatnich dwóch lat od stycznia 2022 roku do grudnia 2023 roku według Polskiego Instytutu Ekonomicznego powstało ponad 44,5 tysiąca ukraińskich firm w Polsce. Jedynie w 2023 roku zostało utworzonych 28,6 tysięcy działalności jednoosobowych. Oznacza to, że w stosunku do 2022 roku Ukraińcy otworzyli o 80% więcej działalności jednoosobowych. Warto wspomnieć, że co dziesiąta nowo powstała firma w Polsce w ubiegłym roku, należała do Ukraińców. Dokładnie mówiąc, ukraińskie firmy w Polsce odpowiadają za 9,4% całości. Dodatkowo jak donosi Aleksandra Wejt-Knyżewska z PIE blisko 3/4 aktywnych działalności gospodarczych zarejestrowanych w Polsce przez cudzoziemców były prowadzone przez Ukraińców, co stanowiło 72% tej grupy.

Co ciekawe wśród wszystkich ukraińskich firm w Polsce obecnie 38% prowadzonych jest przez kobiety. W 2022 roku procentowo było ich najwięcej. Ukrainki wtedy zarządzały 41% firm, natomiast w 2023 roku odsetek prowadzonych jednoosobowych działalności gospodarczych przez Ukrainki spadł do 37%. Warto wspomnieć, że udział ten pozostaje wyższy niż udział działalności zakładanych przez Polki, który wynosi 34 procent.

Zobacz także: Ukraińskie firmy w Polsce coraz częstsze. 10% JDG należy do nich

Ukraińskie działalności gospodarcze w Polsce

Przedsiębiorstwa ukraińskie w Polsce głównie działały w branżach takich jak budownictwo (24%), informacja i komunikacja (18%), oraz pozostała działalność usługowa (14%). Struktura branżowa firm zakładanych przez ukraińskich mężczyzn różni się od tych prowadzonych przez kobiety. Mężczyźni przede wszystkim zakładają firmy związane z budownictwem (36%), informacją i komunikacją (%), a także transportem, gospodarką magazynową oraz przetwórstwem przemysłowym (po 10 %). Z kolei, obywatelki Ukrainy najczęściej prowadzą biznes w dziedzinie pozostałej działalności usługowej (32%), informacji i komunikacji (12%), a także handlu oraz usługami administrowania i działalnością wspierającą (po 10%).

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker