Chiny

Najbogatsze prowincje Chin. Wybrzeże robi na resztę kraju

Najbogatsze prowincje Chin ulokowane są na wybrzeżu państwa. Jego zachodnie prowincje są zauważalnie biedniejsze

Chiny są obecnie jedynym pretendentem dla Stanów Zjednoczonych w globalnym wyścigu o prymat gospodarczy. Mimo że pod względem nominalnego PKB możemy być pełni podziwu dla Państwa Środka, to w przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca Chiny wciąż wypadają jako relatywnie biedne państwo. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie są najbogatsze prowincje Chin. Zarówno pod względem PKB jak i PKB per capita.

 • W porównaniu do państw PKB per capita najbogatszej prowincji, czyli Pekinu jest porównywalne do wyniku Litwy. Natomiast najbiedniejszej prowincji, czyli Gansu do Kosowa.
 • Chiny posiadają 4 prowincje z PKB powyżej biliona USD.
 • Najbogatsze prowincje Chin są ulokowane na wybrzeżu. Zachodnia część państwa jest bardzo biedna.
 • Pekin ma PKB per capita niższy niż Missisipi, czyli najbiedniejszy stan USA. Pekin wypada również gorzej niż region Warszawski.
 • Gansu jest dwukrotnie biedniejszy od województwa podkarpackiego.

Nominalny PKB w prowincjach Chin

Pod względem nominalnego PKB w dolarach amerykańskich za 2023 rok lista prowincji prezentuje się następująco:

 1. Guangdong – 1925,34 mld USD
 2. Jiangsu – 1819,60 mld USD
 3. Shandong – 1306,55 mld USD
 4. Zhejiang – 1171,51 mld USD
 5. Syczuan – 853,35 mld USD
 6. Henan – 839,14 mld USD
 7. Hubei – 791,92 mld USD
 8. Fujian – 771,35 mld USD
 9. Hunan – 709,74 mld USD
 10. Szanghaj – 670,09 mld USD
 11. Anhui – 667,70 mld USD
 12. Hebei – 623,61 mld USD
 13. Pekin – 621,01 mld USD
 14. Shaanxi – 479,46 mld USD
 15. Jiangxi – 456,95 mld USD
 16. Liaoning – 428,70 mld USD
 17. Chongqing – 427,80 mld USD
 18. Yunnan – 426,03 mld USD
 19. Guanxi – 386,02 mld USD
 20. Shanxi – 364,68 mld USD
 21. Mongolia Wewnętrzna – 349,48 mld USD
 22. Guizhou – 296,78 mld USD
 23. Xinjiang – 271,42 mld USD
 24. Tianjin – 237,52 mld USD
 25. Heilongjiang – 225,41 mld USD
 26. Jilin – 192,02 mld USD
 27. Gansu – 168,36 mld USD
 28. Hainan – 107,16 mld USD
 29. Ningxia – 75,43 mld USD
 30. Qinghai – 53,91 mld USD
 31. Tybet – 33,96 mld USD

Zobacz także: Najbiedniejszy stan w USA jest dwa razy bogatszy od Polski

Jak możemy zauważyć powyżej, Guangdong oraz Jiangsu odpowiadają za mniej więcej podobny odsetek PKB swojego państwa. Udział następnych prowincji spada stopniowo, aż do Tybetu, który odpowiada za 0,2% całego PKB Chin. Do tej pory w analizowanych państwach największy obszar administracyjny zauważalnie odstawał od drugiego miejsca. W przypadku Chin jest to wynik wyższy jedynie o 0,5 p.p. Natomiast w przypadku USA o 4,9 p.p., Niemiec o 2,1 p.p., a w przypadku Polski udział Mazowsza w PKB całego państwa jest aż o 10,9 p.p. większy od udziału woj. śląskiego zajmującego drugie miejsce.

PKB poszczególnych prowincji na mapie

Na poniższej mapie możemy dokładniej przyjrzeć się geograficznemu rozłożeniu PKB w Chinach:

PKB prowincji w Chinach w 2023 roku

Jak możemy wyraźnie zauważyć, najbogatsze prowincje Chin pod względem nominalnego PKB znajdują się na wybrzeżu państwa. W tamtych regionach PKB przekracza ponad bilion dolarów. Taki wynik osiągnęły 4 prowincje. Najbogatszy Guangdong zbliżył się do 2 bilionów USD. W przypadku USA 5 stanów przekracza poziom biliona USD. Warto jednak zauważyć, że 3 z nich przekroczyły 2 biliony USD, a Kalifornia sporo ponad 3 biliony. Więcej o PKB poszczególnych stanów USA tutaj: Najbiedniejszy stan w USA jest dwa razy bogatszy od Polski.

Zobacz także: Tramwaj z poduszką powietrzną? W Zurychu testują nową technologię

Najbiedniejszymi obszarami państwa są jego zachodnie rubieże. Szczególnie Tybet ze swoim dużym obszarem oraz małą populacją. Na zachodzie, najbardziej pozytywnie wypada Xinjiang z PKB na poziomie 270 mld USD. Poza tym południowo-zachodnie regiony osiągają najniższe wyniki nominalnego PKB. Jest to w dużej mierze podyktowane uwarunkowaniami geograficznymi Chin. W północno-zachodniej części występuje pustynia Gobi, natomiast na południowym zachodzie górzysty teren oraz uwarunkowania klimatyczne niesprzyjające do zasiedlenia tych regionów.

Sytuacja wygląda inaczej na wybrzeżu, które poza portami otwierającymi państwo na świat i odgrywającymi ważną rolę w eksporcie chińskich towarów, jest także optymalne do życia dla ludzi pod względem klimatycznym. Na wybrzeżu jest skupiona większość populacji Chin, a także większość przemysłu tego państwa. Prowincje znajdujące się bardziej w głębi państwa, jednak wciąż pozostające w jego wschodniej części cechują się mniejszym PKB od wybrzeża, jednak wciąż zauważalnie wyższym niż regiony zachodnie, czy północne.

PKB per capita poszczególnych prowincji Chin

Jeżeli przyjrzymy się rozłożeniu PKB per capita w poszczególnych prowincjach, możemy dostrzec trochę inny wynik. Ranking prowincji ze względu na PKB per capita wygląda następująco:

 1. Pekin – 28 294 USD
 2. Szanghaj – 26 747 USD
 3. Jiangsu – 21 467 USD
 4. Fujian – 18 856 USD
 5. Tianjin – 17 727 USD
 6. Zhejiang – 17 617 USD
 7. Guangdong – 15 151 USD
 8. Mongolia Wewnętrzna – 14 343 USD
 9. Hubei – 13 686 USD
 10. Chongqing – 13 479 USD
 11. Shandong – 12 786 USD
 12. Shaanxi – 12 319 USD
 13. Shanxi – 10 954 USD
 14. Anhui – 10 943 USD
 15. Hunan – 10 942 USD
 16. Jiangxi – 10 544 USD
 17. Ningxia – 10 374 USD
 18. Liaoning – 10 225 USD
 19. Xinjiang – 10 191 USD
 20. Syczuan – 10 077 USD
 21. Hainan – 9 902 USD
 22. Henan – 9 233 USD
 23. Yunnan – 9 176 USD
 24. Qinghai – 9 028 USD
 25. Tybet – 8 688 USD
 26. Hebei – 8 474 USD
 27. Jilin – 8 229 USD
 28. Guizhou – 7 779 USD
 29. Kuangsi – 7 755 USD
 30. Heilongjiang – 7 717 USD
 31. Gansu – 6 686 USD

Zobacz także: PKB Bawarii większe od PKB Polski, a Berlina od PKB Węgier

Jak możemy zauważyć, wschodnie wybrzeże wciąż jest najbogatszym regionem Chin. Tym razem jednak na samym szczycie znalazł się Pekin, którego PKB per capita jest ponad dwukrotnie mniejsze niż PKB Missisipi, które wynosi 49 911 USD. Przypomnijmy, że Missisipi jest najbiedniejszym stanem USA. Pekin wypada również gorzej niż nasz region Warszawski. Z kolei Gansu, najbiedniejszy region pod względem PKB per capita, jest dwukrotnie biedniejszy od naszego najbiedniejszego regionu, czyli województwa podkarpackiego. Trzeba też zaznaczyć, że same Chiny pod względem PKB per capita nie są bogate. W 2022 roku zajęły około 65. miejsce, natomiast Polska 50. na świecie.

PKB per capita prowincji w Chinach w 2023 roku

W porównaniu do państw PKB per capita najbogatszej prowincji, czyli Pekinu jest porównywalne do wyniku Litwy. Natomiast najbiedniejszej prowincji, czyli Gansu do Kosowa.

W zestawieniu PKB per capita Tybet, mimo że wciąż biedny wypada lepiej niż w przypadku nominalnego PKB. Teraz zajmuje 25. miejsce na 31, a nie ostatnie jak miało to miejsce w tamtym przypadku. Znacznie lepiej wypada również prowincja Mongolia Wewnętrzna oraz najbardziej oddalona na zachód Xinjiang. Pod względem słabych wyników na tle państwa wypadają także dwie prowincje na północnym wschodzie. Warto także zauważyć, że również centrum wypadła korzystniej w zestawieniu PKB per capita niż w zestawieniu nominalnego PKB.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker