Polska

Przeciętne wynagrodzenie to już ponad 8 tys. a będzie jeszcze lepiej

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to już ponad 8 tys. Wiele zapowiada, że nasze płace dalej będą rosły i więcej będziemy mogli za nie kupić

W ostatnim czasie płace w Polsce rosną w szybkim tempie, znacznie przewyższając inflację. Średnie miesięczne wynagrodzenie to już ponad 8 tysięcy. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce nie rośnie tylko nominalnie. Jest również coraz więcej warte.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce rośnie

Według najnowszych informacji Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8 147,38 zł. Przypomnijmy, że dotyczy to przedsiębiorstw zatrudniających 9 lub więcej pracowników. Ten wynik oznacza, że płace wzrosły aż o 14,4% r/r względem poprzedniego kwartału. Przypomnijmy, że inflacja w I kwartale tego roku wyniosła 2,8% r/r. Oznacza to, że realnie pensje urosły aż o 11,6%. W porównaniu do ostatniego kwartału 2023 roku nasze płace urosły o ponad 607 zł, czyli o ponad 8%.

Zobacz także: Trwa spór o kambodżański kanał. Chiny wykorzystają okazję?

Przypomnijmy, że jest to wynik za cały I kwartał. Pensje w samym marcu były jednak wyższe niż ta średnia i wynosiły 8 408,79 zł. Z drugiej strony przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, czyli obejmujące większą pulę podmiotów badania wyniosło za 2023 rok 7 155,48 zł. Obecnie jest na pewno zauważalnie wyższe w okolicach 8 tys. zł, jednak trochę mniejsze niż pensje w sektorze przedsiębiorstw.

W tym kontekście można przytoczyć informacje z naszego niedawnego artykułu na temat płac w Japonii. Przez 22 lata siła nabywcza wynagrodzeń Japończyków praktycznie się nie zmieniła. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2000 roku wynosiło 23 770 USD PPP w Japonii 41 428 USD PPP, natomiast w 2022 roku 36 897 USD PPP w Polsce, a 41 509 USD PPP w Japonii. W 2000 roku nasze wynagrodzenie wyrażone w sile nabywczej wynosiło 55% japońskiego, a w 2022 było to już 88,9%.

Zestawienie przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia 2023

Płaca minimalna w Polsce rośnie

Na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Rządu na lata 2024-2027 można wnioskować, że płaca minimalna w 2025 roku może wzrosnąć maksymalnie o 8,1%. Będzie wtedy wynosiła 4617,80 zł brutto. W przeliczeniu na godziny płaca minimalna w 2025 roku będzie wynosiła 30,20 zł.  Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 317,80 zł w porównaniu do początku 2024 roku.

Zobacz także: Płaca minimalna w 2025 roku znacząco wzrośnie. Jednak już tylko raz

Według planu finansowego płaca minimalna powinna rosnąć waloryzowana o prognozowaną inflację oraz o 2/3  prognozowanego wzrostu gospodarczego. Jednak jest haczyk. Płaca minimalna musi wynosić poniżej 50% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 roku. Jeżeli płaca minimalna będzie plasowała się powyżej 50% średniej pensji, wtedy płaca minimalna w 2025 roku zostanie zrewaloryzowana jedynie o prognozę inflacji.

Obecnie płaca minimalna wynosi 4242 zł brutto, czyli 27,70 zł na godzinę. Jednak od pierwszego lipca kwota ma zostać ponownie podniesiona do 4300 zł brutto, co oznacza 28,10 zł brutto za godzinę pracy. Możemy być praktycznie pewni, że w 2025 roku płaca minimalna zostanie podniesiona już tylko raz.

Co ciekawe bardzo szybko rośnie siła nabywcza naszych pensji. Zestawmy ją dla porównania z Japonią. Według danych OECD w 1992 roku płaca minimalna w Polsce w PPP stanowiła 46,8% japońskiej. W 2021 roku zaś nasza płaca minimalna w PPP była wyższa od tej japońskiej o około 6,5%. Jednakże w 2022 roku były już mniej więcej na tym samym poziomie. Najpewniej w 2023 roku również pozostały względnie podobne lub z lekką przewagą Polski. Więcej na temat płac w Japonii: Regionalna płaca minimalna? W Japonii jest od dawna, ale kupisz za nią mniej niż za polską.

Siła nabywcza płacy minimalnej

Prognozy przeciętnego wynagrodzenie w Polsce

Jakiś czas temu nasza redakcja postanowiła spróbować sprawdzić, jak może zachowywać się przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przez kilka następnych lat. Wykorzystaliśmy do tego celu prognozy inflacji zaprezentowane przez MFW dla naszego państwa, a także obliczyliśmy średni roczny wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenie w Polsce. W których latach prognoza MFW nie występuję, obliczyliśmy także średnią inflację. Ostatecznie poprowadziliśmy trzy ścieżki wzrostu.

Jak możemy zauważyć, wynik korzystający z prognoz inflacyjnych MFW zaczyna się wypłaszczać, w ostatnich latach osiągając wzrost na poziomie 5%. Jeżeli przyjęte tutaj założenia będą zgodne z rzeczywistością w okolicach 2028/2029 roku nasze przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie około 10 000 zł.

Zobacz także: Płaca minimalna 10 tys. zł miesięcznie? Wiemy kiedy w Polsce osiągnie taki poziom

 

Przyjrzyjmy się na początku środkowej ścieżce średniego nominalnego wzrostu na poziomie 6%. Możemy zauważyć, że przyspiesza ona lekko względem prognoz z użyciem inflacji MFW. W okolicach 2036 roku pensja miałaby wynosić już około 15 000 zł. 20 000 zł, które nas interesuje, zostałoby osiągnięte po 2040 roku. Możemy zatem zakładać, że minimalna kształtująca się przeważnie w przedziale 45-50% przeciętnego wynagrodzenia, poziom 10 000 zł miesięcznie osiągnie mniej więcej w latach 2040-2045.

Przyjmując ścieżkę z większym wzrostem nominalnym przez wyższy wzrost nominalny lub/i inflację możemy zakładać osiągnięcie progu 15 000 zł już w okolicach roku 2035. Poziom 20 000 zł również zostanie osiągnięty szybciej. Prawdopodobnie w roku 2039. Oznacza to, że interesujący nas poziom płacy minimalnej powinien być osiągnięty mniej więcej w latach 2039-2043.

Ostatnia wyznaczona przez nas ścieżka zakłada spadek tempa wzrostu realnego wynagrodzenie lub/i inflacji. W tym scenariuszu próg 15 000 zł zostanie osiągnięty dopiero w okolicach 2037 roku. Natomiast poziom 20 000 zł dopiero w okolicach 2043 roku. Oznacza to, że interesujący nas poziom płacy minimalnej mógłby być osiągnięty w latach 2043-2048.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker