Polska

Aktywność zawodowa w Polsce jest coraz wyższa. Polacy są pracowici

Aktywność zawodowa w Polsce ciągle rośnie. W średniej grupie wiekowej udało nam się przekroczyć poziom średniej unijnej

Polacy udowadniają, że 500+ nie jest w stanie zabić ich wrodzonej pracowitości. Aktywność zawodowa w Polsce ponownie wzrosła. Oznacza to, że coraz więcej obywateli pracuje nad poprawą poziomu życia społeczeństwa, a także nad wzrostem gospodarczym państwa.

Aktywność zawodowa w Polsce

Aktywność zawodowa w Polsce regularnie rośnie od wielu lat we wszystkich grupach wiekowych. Od 2020 roku możemy pochwalić się wskaźnikiem aktywności zawodowej osób w wieku 25-54 lat plasującym się powyżej średniej dla Unii Europejskiej. Aktywność zawodowa wzrosła najbardziej we wspomnianej grupie 25-54 lat. W 2013 roku poziom aktywności stanowił 84,6% a w 2023 roku już 88,6%, przy średniej dla UE na poziomie 87%. W ubiegłym roku największy wskaźnik aktywności zawodowej występował w Szwecji na poziomie 92,2% oraz Słowenii gdzie wyniósł 92,1%.

Zobacz także: Przemysł radzi sobie źle, albo bardzo źle! Usługi? Przeżywają boom

Z drugiej strony aktywność zawodowa wśród polskiej młodzieży wciąż pozostaje poniżej średniej unijnej. W przedziale wiekowym 20-24 lata nasz poziom aktywności co prawda wzrósł z 55,7% w 2013 roku do 58,5% w 2023 roku. Dla przykładu, średnia europejska w tej grupie wiekowej stanowi 62,2% i to właśnie w tej grupie obserwujemy największą dysproporcję między aktywnością zawodową w Polsce a średnią dla Unii Europejskiej. W Polsce wynika to z tego, że w porównaniu do innych państw mniejszy odsetek studentów łączy swój czas pozyskiwania edukacji z pracą zarobkową.

Jak podaje specjalista Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Szymon Ogórek:

W 2022 r. było to tylko 14 proc., co było jednym z najniższych wskaźników w UE (średnia UE – 22 proc.). Ponadto, młodzi Polacy rzadziej niż ich rówieśnicy z UE są skłonni zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę (40 proc. w Polsce, 56 proc. w UE). W 2023 r. liderami pod względem wskaźników aktywności zawodowej w grupie wiekowej 20-24 lata były Holandia (86,8 proc.) oraz Dania (76,7 proc.).

Aktywność zawodowa w wybranych grupach wiekowych w Polsce i UE

Aktywność zawodowa osób starszych

Wzrosła także aktywność zawodowa osób w przedziale przedemerytalnym. Z faktu, że w Polsce nie mamy równego wieku emerytalnego, dlatego jest różny dla obu płci. Dla mężczyzn ten przedział wiekowy wynosi 55-64 lata a dla kobiet 55-59 lat. Mimo że nie przekroczyliśmy średniej unijnej w tej grupie wiekowej, to jednak prawie się z nią zrównaliśmy.

Zobacz także: Ceny paliwa wystrzelą w kosmos! Wszystko przez pomysły Unii

Ogromny wzrost aktywności zawodowej od 2013 roku obserwujemy w przypadku mężczyzn. Na początku wynosiła ona 55,9%, a w 2023 roku już 71,7%. Średnia dla UE wynosi obecnie 73,4%. W przypadku kobiet obserwujemy jeszcze większy wzrost z 50,7% do 73,5%. Średnia unijna w tym przypadku wynosi 74,2%. Największą aktywnością zawodową mężczyzn w wieku przedemerytalnym cieszy się Szwecja na poziomie 85,5% oraz Holandia z 83,4%. W przypadku kobiet największy odsetek pracujących występuje w Estonii, ponieważ aż 92,1% oraz w Czechach gdzie wskaźnik wyniósł 90,2%.

Jak podaje specjalista Polskiego Instytutu Ekonomicznego:

(…) polscy przedsiębiorcy deklarują, że w 2024 r. prawie wszystkie grupy firm zamierzają rozszerzyć stosowanie elastycznych rozwiązań, co może przyczynić się do lepszego dostosowania form i czasu pracy do potrzeb pracowników, w tym osób starszych.

Zatrudnienie w Polsce

W Polsce zatrudnienie rośnie w bardzo szybkim tempie. Jak pisze Gabriel Chrostowski w swoim artykule, od początku 2007 roku zatrudnienie najszybciej rośnie „w informacji i komunikacji”, gdzie dominują przede wszystkim specjaliści IT, czyli programiści. Zatrudnienie w tej branży zwiększyło się ponad dwukrotnie, a popyt na ten rodzaj siły roboczej jest wciąż ogromny.

Dodatkowo zatrudnienie w innych działach, gdzie zazwyczaj wymagane jest wyższe wykształcenie, nie rośnie w takim tempie, a praktycznie bliskie jest stagnacji. Wyższym popytem na pracę cieszą się choćby pracownicy związani z gospodarką magazynową i transportem, co pokazuje, że Polska jest ważnym ośrodkiem w globalnych łańcuchach dostaw.

Zobacz także: Europejskie firmy nie chcą ograniczać obecności w Chinach. Wręcz przeciwnie [BADANIE]

Tempo zmian zatrudnienia pracowników, gdzie stanowisko pracy ma charakter manualny, nierutynowy jest takie same, jak „białych kołnierzyków”, czyli w tych miejscach pracy, gdzie istotną rolę odgrywają zdolności poznawcze, a zadania są nierutynowe i często polegają na rozwiązywaniu złożonych problemów. Innymi słowy, na polskim rynku pracy popyt jest równie wysoki na pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach, jak i na tych o wysokich kwalifikacjach. Gospodarka Polski wciąż dynamicznie się rozwija i niczym czarna dziura wciągnie każdego praktycznie o każdych kwalifikacjach.

Niedawno w Polsce pojawiło się wiele informacji o masowych zwolnieniach. Jednak jeżeli na podstawie tekstu: Grupowe zwolnienia w Polsce zostały wyolbrzymione. Nie są częstsze niż kiedyś. porównamy dokonane zwolnienia w tym roku oraz zatrudnienia, czy chęci zwolnień i zatrudnień jasno możemy dostrzec, że problem z zatrudnieniem w Polsce nie występuję. Dodatkowo wciąż cieszymy się jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Konkludując, możemy zauważyć, że głównym problemem pracodawców w Polsce jest raczej brak dostępności nowych pracowników.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker