Komunikaty NBP

„Polska wolna i suwerenna” – nowa srebrna moneta kolekcjonerska NBP w ramach serii „W Polskę wierzę”

Narodowy Bank Polski 28 maja 2024 r. wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł „Polska wolna i suwerenna” w ramach serii „W Polskę wierzę”, która jest poświęcona Polsce – jej znaczeniu w życiu Polek i Polaków.

Rewers monety przedstawia chłopca i dziewczynkę z biało-czerwoną flagą w stylistyce dziecięcego rysunku. Na awersie umieszczono wizerunki Zamku Królewskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz Katedry na Wawelu.

Moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł „Polska wolna i suwerenna”
Zdjęcie: Awers i rewers monety „W Polskę wierzę – Polska wolna i suwerenna”

Wolność i suwerenność jako ponadczasowe wartości

Polska, mimo wielokrotnych prób wymazania jej z map, dzięki sile i determinacji swoich obywateli jest od 35 lat niezależnym, liczącym się na arenie międzynarodowej państwem – pisze historyk Jan Żaryn w folderze poświęconym emisji monety kolekcjonerskiej.

Przytacza on przykłady z ponad 1000-letniej historii Polski ukazujące bohaterską postawę Polaków dążących do suwerenności Polski oraz ich zamiłowanie do wolności.

Już w czasach piastowskich domena władcy plemienia Polan, potem również Wiślan, zaczęła się stawać dobrem wspólnym. Na przełomie XII i XIII w. o losach Ojczyzny decydowali jej władcy, jednak coraz bardziej liczyli się z opinią rycerstwa. Wraz z prawami uzyskiwanymi przez szlachtę w XV i XVI w. rosły potęga i znaczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej Jagiellonów. Powstał ustrój z trzema ośrodkami władzy, w którym współrządzili: król, senat (dawna Rada Królewska) i izba poselska, czyli szlachta (stanowiąca 10% ludności państwa polsko-litewskiego). (…) w czasach wolnych elekcji weszły w życie powszechne prawo wybierania władców oraz wolność i równość religijna.

Zobacz także: Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – kolejny „Niezłomny” na monecie kolekcjonerskiej NBP

Walka o niepodległość Polski

Historyk Jan Żaryn podkreślił także starania wielu pokoleń Polaków dążących przez 123 lata do odzyskania niepodległości:

Utrata przez Rzeczpospolitą w końcu XVIII w. niepodległości nie powstrzymała w Narodzie pragnienia życia w wolnej i suwerennej Ojczyźnie. Miarą dążeń do tego celu była krew przelewana w kolejnych powstaniach. Mimo braku państwa na mapach i nieustannej germanizacji oraz rusyfikacji ludności polskość, pielęgnowana w domach, przetrwała.

W 1918 r. Polska odrodziła się jako państwo zdolne do rozwijania swego potencjału gospodarczego i trwałej obecności w Europie.

Obrona wolności

Gdy we wrześniu 1939 r. oba kraje [Rzesza i Rosja bolszewicka] napadły na Polskę, zaczął się okres olbrzymich represji, w tym działań zmierzających do likwidacji polskich elit oraz grabieży majątku narodowego. W czasie wojny, w imię prawa Narodu do wolnej Ojczyzny, Polacy utworzyli Polskie Państwo Podziemne z własną armią konspiracyjną (Armią Krajową) i władzą cywilną, kierowane przez rząd RP na uchodźstwie.

Droga do Polski wolnej i suwerennej

W PRL-owskiej rzeczywistości Polacy wielokrotnie występowali przeciwko narzuconej władzy – w 1956, 1966, 1968, 1970, 1976 oraz w 1980 r., kiedy stworzono wielomilionową strukturę organizacyjną NSZZ „Solidarność”. W dużej mierze siłą Polaków broniących swej tożsamości w warunkach bezpaństwowych w XIX i XX w., a szczególnie w czasach PRL, stał się Kościół Katolicki i jego najwybitniejsi przedstawiciele, z bł. Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, prymasem Polski, i św. Janem Pawłem II, papieżem, na czele – podkreśla historyk Jan Żaryn.

Szczegółowe informacje o monecie kolekcjonerskiej NBP „W Polskę wierzę – Polska wolna i suwerenna”

  • nominał: 10 zł
  • metal: Ag 925/1000
  • stempel: lustrzany, druk UV
  • średnica: 32,00 mm
  • masa: 14,14 g
  • brzeg (bok): gładki
  • nakład: do 10 000 szt.
  • projektantka: Urszula Walerzak
  • emitent: NBP
  • na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska SA

Banknoty i monety kolekcjonerskie NBP

Banknoty i monety kolekcjonerskie NBP są emitowane z myślą o upamiętnianiu ważnych wydarzeń, wspominaniu bohaterów, wybitnych postaci i autorytetów. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi także okazję do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Monety kolekcjonerskie są wykonywane ze złota i srebra, mogą być dodatkowo uatrakcyjnione poprzez dodanie elementów ozdobnych, wykonanych np. z bursztynu, szkła, krzemienia pasiastego czy ceramiki lub też technik dodatkowych – nadruku w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowienia laserowego.

Narodowy Bank Polski zaprasza kolekcjonerów i numizmatyków do szesnastu Oddziałów Okręgowych NBP zlokalizowanych w miastach wojewódzkich oraz do sklepu internetowego NBP: kolekcjoner.nbp.pl.

Plany emisyjne NBP

W 2024 roku kolekcjonerzy i numizmatycy będą mogli wzbogacić swoje zbiory o ponad dwadzieścia nowych monet kolekcjonerskich. Gratką dla kolekcjonerów, numizmatyków i wszystkich patriotów będzie niewątpliwie banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł upamiętniający 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, który został zaplanowany do emisji w lipcu 2024 roku.

W 2024 roku Narodowy Bank Polski będzie kontynuował także emisje w ramach serii monet kolekcjonerskich: „Polskie Termopile”, „Historia monety polskiej”.

Szczegółowe informacje o zaplanowanych emisjach monet i banknotów kolekcjonerskich na 2024 rok, datach i nominałach znajdują się na stronie Narodowego Banku Polskiego w Planie emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2024 r.

100. rocznica wprowadzenia złotego do obiegu upamiętniona niezwykłą srebrną monetą kolekcjonerską NBP

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker