GospodarkaPolska

ORLEN zamyka pierwszy kwartał zyskiem netto w wysokości 2,8 mld zł

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2024 roku z wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO* na poziomie 8,4 miliarda złotych oraz zyskiem netto w wysokości 2,8 miliarda złotych. Stabilność finansowa została osiągnięta przy jednoczesnej redukcji długu netto o 1 miliard złotych kwartał do kwartału.

Wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2024 roku

W pierwszym kwartale 2024 roku Grupa ORLEN osiągnęła następujące wyniki:

Przychody: 82,3 miliarda złotych

EBITDA LIFO: 8,4 miliarda złotych*

Zysk netto: 2,8 miliarda złotych

*Wynik operacyjny przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych w wysokości (-) 0,7 miliarda złotych

Jeżeli chodzi o zadłużenie, sytuacja prezentuje się następująco. Na koniec pierwszego kwartału, dzięki wygenerowaniu 11,7 miliarda złotych przepływów z działalności operacyjnej, poziom długu netto ORLEN utrzymywał się na bezpiecznym poziomie 0,8 miliarda złotych. Stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA wyniósł (-) 0,01x. Rynek finansowy docenił te wyniki, utrzymując najwyższe w historii oceny ratingowe: A3 przyznaną przez agencję Moody’s Investors Service oraz „BBB+” przyznaną przez agencję Fitch Ratings.

Zobacz także: Agencja Fitch Ratings utrzymała rating Grupy ORLEN

Segmenty rafinerii i gazu z dużymi zyskami

Segment rafinerii osiągnął zysk EBITDA LIFO w wysokości blisko 2,3 miliarda złotych. Rafinerie Grupy w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiły w analizowanym okresie 9,5 miliona ton ropy. W Polsce i Czechach uzysk paliw wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, przy stabilnym poziomie na Litwie.

Segment wydobycia zanotował wynik na poziomie (-) 4,1 miliarda złotych, co było spowodowane regulacjami wspierającymi konsumentów oraz spadkiem cen gazu o około 48 proc. Produkcja zwiększyła się o blisko 14 proc. rok do roku do poziomu około 215 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Przy czym wzrost ten był przede wszystkim zasługą konsolidacji aktywów przejętej, norweskiej spółki KUFPEC.

Segment gazu odnotował EBITDA na poziomie 7,9 miliarda złotych, pomimo niższych marż handlowych i negatywnego wpływu makroekonomicznego. Korzystne były jednak niższe ceny wytłoczeń surowca z magazynów oraz niższe koszty importu. Dostawy gazu do Polski wyniosły 28,1 TWh, z czego 46 proc. stanowiło LNG. Z kolei całkowite zapasy gazu na koniec kwartału osiągnęły 8,6 TWh.

Segment petrochemii osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 4 milionów złotych, głównie z powodu niższych marż na produktach petrochemicznych oraz umocnienia złotego wobec euro. Wolumen sprzedaży wzrósł o 9 proc. rok do roku, w tym sprzedaż olefin o 9 proc. rok do roku, nawozów o 40 proc. i PTA o 37 proc. W Polsce sprzedaż wzrosła o 13 proc.

Zobacz także: Sieć stacji wodorowych Grupy ORLEN dynamicznie rośnie

Energetyka jest coraz bardziej zielona, a stacje coraz liczniejsze

Segment energetyczny zanotował wynik EBITDA na poziomie 2,4 miliarda złotych. Łączna moc zainstalowana w Grupie ORLEN wyniosła 5,6 GWe, co pozwoliło na wyprodukowanie 5,5 TWh energii elektrycznej, to jest 12 proc. więcej rok do roku. Wzrost produkcji wynikał m.in. z przejęcia farm wiatrowych. Obecnie blisko 70 proc. energii elektrycznej jest wytwarzane ze źródeł odnawialnych oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Z kolei segment detaliczny osiągnął w pierwszym kwartale wynik EBITDA na poziomie 511 milionów złotych, co było efektem m.in. 20 proc. wzrostu sprzedaży, z czego w Polsce wzrost wyniósł 13 proc., a w Czechach 21 proc. Po raz pierwszy zaraportowano wyniki przejętej sieci stacji paliw w Austrii, które stanowią 8 proc. łącznej sprzedaży. Dzięki tej transakcji sieć ORLEN powiększyła się o 361 nowoczesnych stacji paliw, osiągając łącznie 3 483 stacje w siedmiu krajach Europy.

ORLEN konsekwentnie inwestuje w stacje alternatywnego tankowania, których liczba w ciągu roku wzrosła o 137 do 787, głównie w Polsce (541) i Czechach (142). Rośnie także liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2 666, z czego ponad 70 proc. w Polsce.

Koncern zamierza szybko nadrabiać zaległości

 Magdalena Bartoś, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Finansowych, stwierdziła, że rozwijając wszystkie obszary działalności, ORLEN utrzymuje dobrą, stabilną sytuację finansową. Mocne fundamenty spółki umożliwiły zarządowi zarekomendowanie wypłaty dywidendy za 2023 rok na poziomie 4,15 zł na akcję, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową. Ponadto Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Finansowych podkreśliła, że w Grupie ORLEN wracają do wartości, którymi powinna kierować się spółka giełdowa. Koncern zamierza przywrócić standardy ładu korporacyjnego i ujednolicić metody raportowania w całym koncernie.

Zobacz także: Prezes Grupy ORLEN z ważną wiadomością do pracowników

Z kolei Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN, podkreślił, że spółka zintensyfikowała działania. Transformacja energetyczna stanowi jedną z największych szans biznesowych w historii, którą ORLEN musi wykorzystać. Ponadto Ireneusz Fąfara poinformował, że Grupa ORLEN koncentruje się na najbardziej perspektywicznych projektach i technologiach, zwiększając nacisk na efektywność. Cele zawarte w strategii Grupy ORLEN na 2030 rok są zgodne z trendami rynkowymi, jednak ich realizacja jest opóźniona.

Koncern musi nadrabiać zaległości, a tam, gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione ekonomicznie, zweryfikować wcześniejsze założenia. Aby osiągnąć strategiczne cele, część projektów inwestycyjnych wymaga znacznego przyspieszenia. Prezes Zarządu ORLEN zapewnił, że wiedzą, jak to zrobić. Zaznaczył, że szczegółowy kierunek zweryfikowanych działań przedstawią w aktualizacji strategii, która zostanie opublikowana do końca tego roku.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

ORLEN jeszcze w tym roku będzie mieć ponad 3,5 tys. stacji paliw

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker