EuropaFinanse

Stopy procentowe w strefie euro w końcu obniżone!

261 – tyle dni stopy procentowe w strefie euro pozostawały bez zmian. Europejski Bank Centralny wreszcie zdecydował się rozpocząć cykl luzowania polityki pieniężnej. Może będzie to nowe otwarcie nie tylko dla niższego kosztu pieniądza, ale może i lepszej koniunktury? W końcu złagodzenie warunków monetarnych jest tym, czego gospodarka europejska, zwłaszcza niemiecka tkwiąca w zapaści budownictwa, na pewno potrzebuje. 

Zobacz też: Stopy procentowe w Polsce powoli stają się najwyższe na świecie

Europejski Bank Centralny zdecydował się obniżyć stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Decyzja nie jest zaskoczeniem, gdyż decydenci monetarni w strefie euro od jakiegoś czasu otwarcie komunikowali, że czerwiec będzie miesiącem, gdy stopy zostaną obcięte. Z racji raczej konserwatywnego podejścia EBC, rynek spodziewał się, że będą to cięcia na poziomie 25 pkt bazowych, co się zmaterializowało. Czy to ostatecznie odpowiedni czas na rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki monetarnej? Myślę, że wielu ekonomistów, analityków i dziennikarzy zgodzi się z opinią, że EBC mógł obniżyć stopy co najmniej miesiąc lub dwa miesiące wcześniej, o ile nie na początku br. W zakresie presji cenowej niewiele by to zmieniło, ponieważ ta już została mocno stłumiona, natomiast przedsiębiorcom i konsumentom taki ruch dałby sygnał, że koszt pieniądza będzie spadał, co z pewnością poprawiłoby oczekiwania.

Przykładowo, już w kwietniu otoczenie makroekonomiczne mocno rozpostarło furtkę do obniżek stóp. Inflacja headline i bazowa w ujęciu zannualizowanej miesięcznej dynamiki pokazywały deflację, koniunktura pozostawała słaba, dynamika płac uległa normalizacji, a badania konsumentów i firm wskazywały na zakotwiczone oczekiwania inflacyjne w okolicach celu inflacyjnego. Ostatecznie jednak, Rada Prezesów EBC wstrzymywała się z poluzowaniem warunków monetarnych do ostatniej chwili.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Prezesów EBC:

Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o obniżeniu trzech kluczowych stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych. W oparciu o zaktualizowaną ocenę perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej, po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na stałym poziomie właściwe jest złagodzenie stopnia zaostrzenia polityki pieniężnej. Od posiedzenia Rady Prezesów we wrześniu 2023 inflacja spadła o ponad 2,5 punktu procentowego, a perspektywy inflacji uległy wyraźnej poprawie. Inflacja bazowa również spadła, wzmacniając oznaki osłabienia presji cenowej i spadku oczekiwań inflacyjnych we wszystkich horyzontach czasowych. Polityka pieniężna utrzymuje restrykcyjne warunki finansowania. Tłumiąc popyt i utrzymując oczekiwania inflacyjne na stałym poziomie, w znacznym stopniu przyczyniło się to do ponownego obniżenia inflacji.

Zobacz też: Branża transportowa w kryzysie! Rząd wprowadzi zakaz zakładania nowych firm! 

Teraz pytanie, jakie nasuwa się automatycznie brzmi: co dalej? Zapewne stopy procentowe będą obniżane, co posiedzenie o 25 pkt bazowych do momentu, gdy nie zejdą w okolice stóp neutralnych, czyli gdzieś mniej więcej do 2% (mediana szacunków realnej neutralnej stopy procentowej w strefie euro wynosi ok. 0%). Przy czym zapewne EBC będzie ostrożny, komunikując rynkowi, że kolejne decyzję wciąż będą data dependent (czyli uzależnione od napływających danych). Tak czy inaczej, dla europejskiej koniunktury to dobrze, że decydenci monetarni postanowili rozpocząć cykl obniżek stóp przed amerykańskim Fed-em, co wcale nie było takie oczywiste. W jednym z tekstów wskazywaliśmy nawet, że EBC może czekać na ruch Fed, aby nie nastawiać EUR na deprecjację względem USD.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker