fbpx

Amerykańska sekretarz skarbu i była szefowa FED, Janett Yellen zaproponowała wprowadzenie minimalnego globalnego podatku CIT, który miałby przeciwdziałać wyścigowi do dna.

Była szefowa FED, Janet Yellen przedstawiła propozycję minimalnego globalnego podatku CIT, którego stawka miałaby wynieść 21%. Uważa ona, że ustanowienie minimalnej stawki CIT pozwoliłoby na zakończenie rywalizacji, która jest wyścigiem do dna. Chodzi o nagminne obniżanie stawek podatkowych w celu poprawienia przez kraje swojej konkurencyjności i przyciągnięcia korporacji. Jest to w interesie USA, skąd rodzime korporacje uciekają z dochodami do rajów podatkowych.

Donald Trump w 2017 roku znacząco obniżył podatek CIT z 35% do 21%. Obecnie Joe Biden proponuje podniesienie podatku do 28% .

 

Unia Europejska traci rocznie 170 mld euro z powodu unikania podatków

A jak wygląda sytuacja w Europie? Kraje europejskie - podobnie jak prawie wszystkie kraje na świecie - wymagają od przedsiębiorstw płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od ich zysków. Wysokość podatków, jakie firma ostatecznie płaci od swoich zysków, zależy zarówno od podstawy opodatkowania, jak i od stawki podatku od osób prawnych.

Tax Foundation przygotowała mapę, która pokazuje porównanie ustawowych stawek podatku dochodowego od osób prawnych w europejskich krajach należących do OECD.

Corporate Income Tax Rates in Europe 2021 corporate taxes in Europe 2021 corproate tax rates in Europe corporate tax Europe

Biorąc pod uwagę podatki centralne i regionalne, najwyższą ustawową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych wśród europejskich krajów OECD ma Portugalia. Wynosi ona 31,5%. Następne w kolejności są Niemcy i Francja, które mają odpowiednio 29,9% i 28,4%. Najniższe stawki podatku dochodowego od osób prawnych mają Węgry (9%), Irlandia (12,5%) i Litwa (15%).

Średnio, europejskie kraje OECD pobierają obecnie podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 21,7%. Jest to wartość niższa od średniej światowej, która w 2020 roku wyniosła 3,9%, mierzona dla 177 jurysdykcji.

Europejskie kraje OECD - podobnie jak większość regionów na świecie - doświadczyły spadku stawek podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W 2000 roku średnia stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosiła 31,6% i konsekwentnie spadała do obecnego poziomu 21,7%.Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane