fbpx
Colors: Green Color

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu grudnia. Warto poświęcić im nieco uwagi, stanowią bowiem zamknięcie roku i będą, wraz z danymi analogicznymi za poprzednie lata, podstawą do szacunków sytuacji na rynku bankowym w przyszłości. W powodzi zaprezentowanych informacji, a patrząc głównie na ich powiązanie z tzw. gospodarką realną, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zmiany depozytów i kredytów: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i samorządów, ale również na zmiany poziomu gotówki w obiegu.

Przedsiębiorca miał zobowiązania podatkowe za poszczególne miesiące 2011 roku. Jednak fiskus nie zamierzał ich odpuścić nawet po 7 latach. Dlatego w 2018 r. wydał postanowienie o zaliczeniu powstałych w jego późniejszej działalności nadpłat na poczet tych zaległych zobowiązań. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie podjął Naczelny Sąd Administracyjny, pouczając organy, że skoro upłynął termin przedawnienia, to nie mogą dochodzić zobowiązań podatkowych, które nie istnieją.

Reakcją banków centralnych na pandemię było drastyczne obniżenie stóp procentowych – tam gdzie była do tego przestrzeń.  W niektórych gospodarkach podstawowe stopy procentowe są w okolicy zera od wielu lat, tam zwiększano skalę skupów aktywów (powodując spadek rynkowych stóp procentowych).

Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Artykuły tego autora

Najczęściej Czytane