fbpx

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmie działania w celu weryfikacji zwolnień lekarskich. Po zmianach będąc na L4, można oczekiwać telefonu lub wiadomości e-mail od urzędnika, który zweryfikuje zasadność przydzielonego zwolnienia. 

Uprawnienia ZUS-u a zwolenia lekarskie 

Znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku uprawni urzędników do pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, płatników składek, wysokości świadczeń oraz podstawy wymiaru. Zmiany umożliwią weryfikację czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie pracuje w tym czasie u innego pracodawcy. Art. 61a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostanie poszerzony o kolejny ustęp, na podstawie którego: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić”.

Zobacz także: 

Czego ZUS nie może zrobić?

Odnośnie do nowych kompetencji ZUS-u pojawiło się wiele kontrowersji i nieprawdziwych informacji. W sieci krążyły pogłoski, jakoby urzędnicy mogli oczekiwać od biura podróży informacji czy dana osoba w czasie zwolnienia chorobowego nie przebywa na urlopie. Jednak zgodnie z wypowiedzią rzecznika instytucji, Pawła Żebrowskiego, urzędnicy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mogą wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku lub innych instytucji o informacje na temat ich klientów. 

Nowelizacja ustawy była konieczna w celu pozyskiwania informacji odnośnie do płatników. Dotychczas wiele osób odmawiało udostępnienia danych ze względu na brak podstawy prawnej. Po zmianach ZUS może wezwać płatników na badanie lekarskie nie tylko listownie, ale również telefonicznie lub mailowo. W ostatnim kwartale Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 85 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich, z czego ukarał 4 tysiące osób. 


Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane