fbpx

Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest unijnym liderem pod względem wydanych pierwszych pozwoleń pobytowych dla obywateli krajów spoza UE. W zeszłym roku wydaliśmy ich aż 598 tys.

Nawet pandemia nie zatrzymała imigracji do krajów Unii, ale przyczyniła się do spadku liczby pierwszych pozwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. W 2020 roku wydano ich łącznie 2,2 mln, co jest spadkiem o 24% (706 tys.) w porównaniu do 2019 roku. Jest to także pierwsze załamanie wzrostowego trendu obserwowanego w latach 2013-20. Statystyki pochodzą z baz danych Eurostatu.

Imigracja do UE w latach 2009-20

Spadek liczby nowych zezwoleń był skutkiem ograniczeń podróżniczych i administracyjnych wprowadzonych w celu spowolnienia rozpowszechniania się koronawirusa. W 2020 roku spadła liczba pozwoleń we wszystkich czterech wyróżnianych przez Eurostat kategoriach (praca, edukacja, rodzina, inne). Z powodów rodzinnych spadek wyniósł 23% (-189 tys.), a do pracy przyjechało o 25% mniej imigrantów (-294 tys.). Największy spadek nastąpił w przypadku edukacji. W 2020 roku w tym celu wydano aż o 38% mniej pozwoleń (-153 tys.).

Do Europy przede wszystkim w celach zarobkowych

Głównym powodem ubiegania się o pozwolenie na pobyt są cele zarobkowe. Stanowią one 40% wszystkich pozwoleń. Następne miejsce zajmują sprawy rodzinne (28%). W celach edukacyjnych wydano 11% pozwoleń, a inne powody odpowiadają za 21% wszystkich wniosków.

Ilu imigrantów przyjęła Polska?

W 2020 roku Polska wydała co czwarte pierwsze zezwolenie na pobyt udzielony w UE obywatelom spoza UE. W zeszłym roku mimo spadku było to aż 598 tys., czyli 26% wszystkich zezwoleń. Gdyby wszyscy ci imigranci założyli nowe miasto, to byłoby to 5. największe miasto w Polsce (czwarty Wrocław liczy 643 tys. mieszkańców). To pokazuje, jak wielka jest skala imigracji do Polski.

— W 2020 roku Polska odpowiadała za 1/4 wszystkich wydanych pierwszych pozwoleń pobytowych dla obywateli krajów niebędących członkami UE. 502 tys. zezwoleń (-20% r/r) w ubiegłym roku nasz kraj wydał dla osób przybywających w celach zarobkowych, z czego 489 tys. dotyczyło obywateli Ukrainy — poinformował na swoim Twitterze ekonomista PIE, Andrzej Kubisiak.

Pod tym względem dystansujemy całą czołówkę. Drugie miejsce przypadło Niemcom, którzy udzielili jedynie 313 tys. takich zezwoleń (14% wszystkich) - czyli blisko połowę z tego co Polska. Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania z wynikiem 312 tys. pierwszych zezwoleń.

Liczba pierwszych zezwoleń na pobyt w krajach UE

Wzrost zanotowano w jednym państwie UE — na Litwie. Udzielono tam o 5% więcej zezwoleń niż w 2019 roku (22 500 do 21 400). Co ciekawe, największy spadek zaliczył również nasz sąsiad. W Czechach liczba zezwoleń spadła aż o 54% (z 117 tys. w 2019 roku do 54 300 w 2020 roku). Drugi największy spadek odnotowała Grecja (53%), a na trzecim miejscu znalazła się Malta (48%).

Polska krajem pracy, Francja krajem nauki

Biorąc pod uwagę same pierwsze zezwolenia związane z zatrudnieniem, na szczycie listy znów znalazła się Polska, która wydała 502 300 takich zezwoleń. To 22% wszystkich pierwszych zezwoleń w UE (niezależnie od kategorii). Pod względem zezwoleń w celach edukacyjnych, na pierwszym miejscu z wynikiem 72 700 pozwoleń, znalazła się Francja. Biorąc pod uwagę zezwolenia wydane z powodów rodzinnych, w 2020 roku najwięcej wydały Niemcy (130 700), Hiszpania (119 500) i Francja (80 200). Niemcy były pierwsze również pod względem zezwoleń na pobyt z innych powodów (153 000).

Wpływ imigrantów na polską gospodarkę

Grupa badaczy składająca się z Pawła Strzeleckiego, Jakuba Growieca i Robert Wyszyńskiego postanowiła sprawdzić, w jaki sposób bezprecedensowy napływ ukraińskich imigrantów do Polski przyczynił się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Z ich analizy wynika, że wkład pracowników z Ukrainy do wzrostu polskiego PKB wyniósł około 0,5 pkt proc. rocznie. 13% wzrostu PKB Polski w latach 2013-2018 zawdzięczamy migrantom za wschodniej granicy.

Można powiedzieć, że trafiło się nam naprawdę dobrze, ponieważ Ukraińcy należą do najbardziej pracowitych grup imigrantów w całej UE. Z danych Eurostatu wynika, że 86% z nich przyjechało do Unii w celach zarobkowych. Drudzy pod tym względem, z wynikiem 60%, byli Białorusini, którzy również jako cel swojej emigracji wybierają Polskę. Jak zbadała dev.by od sierpnia 2020 lutego 2021 wyjechało z Białorusi aż 15% informatyków. Ci, którzy zostali, uważają Polskę za najbardziej atrakcyjny kierunek.

Główne grupy imigrantów w UE

To dzięki temu, imigranci w Polsce mają w Polsce bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia. Pod tym względem konkurować może z nami jedynie Rumunia, Czechy i Litwa. 

Stopa zatrudnienia imigrantów spoza UE

Jest to o tyle zaskakująca informacja, że pod względem zatrudnienia wśród autochtonów nasz kraj zajmuje dalszą pozycję. Stopa zatrudnienia wśród Polaków w wieku 20-64 lata wynosi 73,5% i jest niższa niż u imigrantów z innych państw Unii Europejskiej (77,6%) jak i wśród imigrantów spoza UE (78,2%). I pod tym względem jesteśmy naprawdę niezwykli, ponieważ tylko w Polsce i Litwie to imigranci spoza UE są grupą z największą stopą zatrudnienia. W kilku państwach najbardziej aktywni zawodowo są imigranci z UE, ale przeważnie to obywatele danego państwa mogą poszczycić się największym odsetkiem pracujących.

Stopa zatrudnienia w krajach UE

Stopa zatrudnienia w krajach UE

Jedynie w czterech państwach, imigranci spoza UE pracują częściej niż rodowici obywatele. Są to kolejno: Polska (+4,7 pp.), Litwa (+3,4 pp.), Czechy (+2,8 pp.) i Słowenia (0,4 pp.). Co łączy te państwa? Przede wszystkim przyjmowanie głównie imigrantów zarobkowych ze wschodu, a nie uchodźców z Afryki. Uchodźcy mają często problem z asymilacją i znalezieniem pracy w swoich nowych krajach. Wniosek jest jeden — imigranci ze wschodu Europy są dla gospodarki bardzo cenni.

Zobacz też: Mimo pandemii Ukraińcy dalej chętnie przyjeżdżają do Polski

Ukraińcy główną grupą imigrantów

W 2020, aż 601 200 Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenie na pobyt w krajach UE. To czyni Ukrainę największym źródłem imigracji do Unii. Aż 81% Ukraińców otrzymała zezwolenie w Polsce (488 900). Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Maroka (123 400), którzy w 56% trafili do Hiszpanii. Podium zamykają Indie (79 270).


Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane