fbpx
Colors: Purple Color

Celem Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest umożliwienie zrównoważonego wzrostu nie tylko nowym inwestorom, ale również istniejącym już podmiotom gospodarczym poprzez uwolnienie potencjału inwestycyjnego w regionie. Działania w tym zakresie umożliwiają rozwój sektora biznesu i budowę wysokiej konkurencyjności gospodarczej, a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców.

Doskonałym przykładem we wspomnianym regionie jest Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, gdzie poniesione nakłady zwracają się wielokrotnie w różnych dziedzinach gospodarki oraz życia społecznego mieszkańców.  Położenie względem Krakowa to jeden z głównych atutów tuż obok stale ulepszanej infrastruktury teleinformatycznej i drogowej, a także administracji wspomagającej firmy. Nie zapomniano również o czynnikach, które nie wpływają  bezpośrednio na rozwój podmiotów gospodarczych, ale mają ogromny wpływ na pracowników. W szczególności chodzi o rozbudowaną ofertę edukacyjną oraz atrakcyjną ofertę czasu wolnego.  Potwierdzeniem niewątpliwego sukcesu związanego z rozwojem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej jest fakt, że powstałe miejsca pracy zajmują nie tylko osoby z terenu gminy Niepołomice, ale również z Krakowa, okolicznych powiatów jak wielicki i bocheński, a także nawet ze Śląska. Ponad 80 firm, działających w ramach strefy inwestycyjnej to nie tylko duże koncerny jak MAN Trucks, DHL czy Coca Cola, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa co potwierdza wykorzystaną szansę na rozwój. Warto podkreślić, że strefy aktywności gospodarczej występują lub są planowane również w innych gminach Metropolii Krakowskiej, jak choćby w Wieliczce czy Wielkiej Wsi.

Stałe wsparcie dla biznesu

Ważnym wsparciem dla regionu jest Centrum Business in Małopolska, które jako partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu tworzą specjaliści z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Województwa Małopolskiego oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Dzięki tej instytucji każdy nowy inwestor nie musi na własną rękę poszukiwać aktualnych danych o gospodarce regionu czy o terenach inwestycyjnych ulokowanych w zasięgu Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Stała obsługa informacyjna inwestorów i szeroka baza nieruchomości inwestycyjnych pomoże określić korzyści wynikające z zainwestowania kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych terenów inwestycyjnych możemy znaleźć na interaktywnej mapie udostępnionej przez Centrum Business in Małopolska pod adresem https://mapy.businessinmalopolska.pl/

Kolejnym podmiotem, o którym warto pamiętać, jest Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki działające przy Urzędzie Miasta Krakowa. Każdy potencjalny zainteresowany będzie mógł uzyskać pomoc w zakresie ofert inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej ośrodka centralnego Metropolii Krakowskiej oraz obowiązującego lokalnego prawa. Są to realne, źródła pomocy dla wszystkich zainteresowanych stworzeniem nowego podmiotu gospodarczego w regionie. Wspomniana instytucja może również przeprowadzić wizytę lokalizacyjną i networking z funkcjonującymi firmami w regionie co zdecydowanie pomoże w podjęciu decyzji o inwestycji.
Zespół CWIG to kompetentni pracownicy, których celem jest pomoc w każdego rodzaju przedsięwzięciu inwestycyjnym.  

Nowe inwestycje z sektora przemysłu oraz nowych technologii mogą również liczyć na wsparcie przyznawane w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT. Polska Strefa Inwestycji daje możliwość skorzystania z takiej ulgi na terenie całej Polski, a procentowa wysokość pomocy publicznej jest zależna od wielkości podmiotu oraz wybranej przez niego lokalizacji. W przypadku województwa małopolskiego limity wynoszą odpowiednio 55% (mikro, mała firma), 45% (średnia firma) oraz 35% (duża firma) liczone od kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów nowych pracowników. Tak uzyskany pomniejszony podatek można wykorzystać przez 12 lat lub do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Operatorem PSI w województwie małopolskim jest Krakowski Park Technologiczny, którego pracownicy w kompleksowy i bardzo przyjazny dla inwestora sposób są w stanie przeprowadzić inwestora przez całą procedurę uzyskania decyzji o wsparciu. Więcej informacji o PSI w województwie małopolskim dostępne jest  pod adresem:  https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

Jednym z ważniejszych projektów zapewniających nie tylko promocje gospodarczą regionu, ale również działania ściśle informacyjne jest Kraków Metropolitan Area for Business. W ramach inicjatywy potencjalni inwestorzy mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oferty gospodarczej regionu w szczególności KrOF czyli Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Potencjalni inwestorzy lub istniejące już podmioty mają również możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia w ramach prowadzonych przez KMA4Business działań. Organizacja spotkań biznesowych na terenie Unii Europejskiej (Niemcy) oraz poza nią (Białoruś, Ukraina, USA, ZEA), targi branżowe i inwestycyjne również na rynkach azjatyckich (Chiny) oraz bliskowschodnich (ZEA) pozwalają na stały wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, które chciałyby wykorzystać oferowane możliwości regionu.

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy też potencjalnej inwestycji Krakowski Obszar Funkcjonalny dzięki bardzo rozbudowanym formom wsparcia oraz profesjonalnym i zróżnicowanym instytucjom otoczenia biznesu  zapewnia idealne warunki do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju oraz innowacji a w efekcie do efektywnej konkurencyjności nie tylko na rynku nie tylko krajowym, ale i zagranicznym.

Projekt KMA4Business finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski

Więcej informacji na https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/

Jak donosi centrum analizy Banku Pekao, w tym roku wycieczki górskie cieszyły się niesamowitą wzięciem. W lipcu Tatrzański Park Narodowy odwiedziła rekordowa ilość turystów. Było ich prawie 770 tysięcy. Rekord frekwencji miał miejsce na szlaku do Morskiego Oka. 3 sierpnia przemierzyło go ponad 15 tysięcy ludzi. Podczas gdy Polacy wyjeżdżają na urlop w góry, ceny mieszkań i domów w górskich miejscowościach turystycznych rosną coraz szybciej.  

W 2018 roku został opublikowany raport: „Rodzina 500+ – ocena programu i propozycje zmian”. Wynikało z niego, że program ówczesnego rządu przyczynił się do wypchnięcia wielu kobiet z rynku pracy. Jednak jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Jana Gromadzkiego dla Instytutu Badań Strukturalnych (IBS), efekt ten był przejściowy i wynikał głównie z tego, że w pierwszej wersji programu 500 złotych na pierwsze dziecko był przyznawane pod warunkiem dochodowym. Jak wynika z analizy ekonomisty IBSu bezwarunkowy transfer doprowadził do znacznego zmniejszenia ubóstwa.

Zastosowanie ekologicznych środków i technik czystości w obiektach przemysłowych czy kubaturowych może się wydawać ekstrawagancją. Tymczasem ich wykorzystanie to nie tylko dbałość o środowisko naturalne, ale także o wiele większa wydajność i realne oszczędności. - Wykorzystanie specjalistycznych maszyn czyszczących to ograniczenie zużycia wody do 50% - Wykorzystanie środków biodegradowalnych to brak alergenów oraz 10-krotnie szybszy rozkład ścieków - Czyszczenie parą wodną może być dokładniejsze niż chemiczne i neutralne dla środowiska - Techniki czyszczenia ekologicznego znajdują szerokie zastosowanie od centrów handlowych po panele fotowoltaiczne.

PKN ORLEN, zgodnie ze strategią do 2030 roku, chce rozwijać nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne ekonomicznie i środowiskowo zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych. Koncern podpisał list intencyjny oraz umowę na realizację studium wykonalności z dostawcą technologii i usług inżynieryjnych, z którym analizuje możliwość wykorzystania technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. Pozwolą one realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego i spełnić cel neutralności emisyjnej koncernu do 2050 roku.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Artykuły tego autora

Najczęściej Czytane