fbpx
Colors: Purple Color

PKN ORLEN uzyskał zgodę na przejęcie trzech lądowych farm wiatrowych działających na Pomorzu, o łącznej mocy ok. 90 MW. Tym samym spełniony został jedyny warunek zawieszający transakcję z hiszpańskimi funduszami inwestycyjnymi. Po planowanej na kwiecień finalizacji transakcji Grupa ORLEN będzie posiadała w Polsce 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej, stając się czwartym co do wielkości graczem na tym rynku.

Według wstępnych danych GUS, inflacja w marcu tego roku wyniosła 3,2%. Jest to dużo wyższy od oczekiwań rynku o 0,3 p.p. Jeszcze w lutym inflacja wynosiła 2,4% r/r, co oznacza dość sporą podwyżkę. W stosunku do lutego ceny wzrosły o 1,0%.

Jak będzie wyglądać polska gospodarka w latach 30-tych XXI wieku? Polski Instytut Ekonomiczny zapytał ekspertów o opinie na temat rozwoju jej poszczególnych obszarów. Aż 95 proc. z nich twierdzi, że zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym do 30 proc. w dużym stopniu przysłuży się rozwojowi Polski, a 67 proc. badanych sądzi, że pandemia przyspieszy proces dekarbonizacji energetyki. Jednocześnie, pojazdy o napędzie alternatywnym mają być powszechnie stosowane w transporcie drogowym do 2035 r. Co drugi ekspert uważa, że siła nabywcza wynagrodzeń w Polsce dorówna średniej UE najwcześniej w 2037 r. Twierdzą oni również, że w 2039 r. lub później udział wyrobów wysokiej techniki w krajowym eksporcie przekroczy poziom średniej unijnej, a przeciętna długość życia w zdrowiu osiągnie wynik 75 lat życia dla kobiet oraz 70 lat dla mężczyzn. To wnioski płynące z przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości przez pryzmat pandemii”.

PKN ORLEN sfinalizował umowę o partnerstwie z Northland Power przy projekcie Baltic Power, która przewiduje wspólną realizację i eksploatację morskiej farmy wiatrowej. Rozpoczęcie  budowy planowane jest na 2023 rok. Po spełnieniu warunków określonych w umowie joint venture podpisanej w styczniu 2021 roku, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej, NP Baltic Wind B.V., spółka zależna Northland Power, objęła udziały w Baltic Power.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane