fbpx

W 2019 r. z paliw kopalnych wytworzono w Unii Europejskiej 71 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię brutto w Unii Europejskiej.

Dostępna energia brutto to ilość energii potrzebna do zaspokojenia potrzeb energetycznych danego kraju lub regionu. Całkowita krajowa podaż energii obejmuje m.in. przetwarzanie energii (takie jak wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych) i paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci odsetek ten znacznie się zmniejszył ze względu na wzrost udziału energii odnawialnej. Od 1990 r., pierwszego roku, dla którego dostępne są dane, odsetek paliw kopalnych wykorzystywanych w UE w produkcji energii zmniejszył się o 10,9 punktów procentowych (p. proc.).

paliwa kopalne

W UE nadal w dużym stopniu polega na paliwach kopalnych w odniesieniu do ogólnych krajowych dostaw energii, co ilustruje stosunek energii z paliw kopalnych do dostępnej energii brutto. W 2019 r. państwami członkowskimi UE o najwyższym udziale paliw kopalnych w dostępnej energii brutto była Malta (97 proc.), Cypr i Niderlandy (oba 92 proc.), Polska (90 proc.), Irlandia (89 proc.), Grecja (86 proc.) oraz Luksemburg (82 proc.). W większości pozostałych państw członkowskich udział ten wynosił od 60 do 80  proc. Jedynie Szwecja (32 proc.), Finlandia (43 proc.) i Francja (50 proc.) miały udziały poniżej 60 proc. – wynika z danych Eurostatu.

paliwa kopalne 1

Spośród państw UE w ciągu ostatnich 10 lat jedynie Litwa zwiększyła swój udział paliw kopalnych w dostępnej energii brutto. Jest to wzrost o 10 punktów procentowych (z 56 proc. w 2009 r. do 66 proc. w 2019 r.) i wynika przede wszystkim z zamknięcia elektrowni atomowych. Największy spadek o 19 p. proc. zmierzono w Danii (z 83 proc. do 64 proc.), a tuż za nią uplasowały się Estonia (z 86 proc. do 73 proc.) i Finlandia (z 56 proc. do 43 proc.; w obu przypadkach to 13 p. proc.).

Porównując rok 2019 do 2018, tylko dwa państwa członkowskie UE, Łotwa i Austria, zwiększyły swój udział paliw kopalnych w dostępnej energii brutto, każde o 1 pp. Dane ośmiu państw pozostały bez zmian. Wśród pozostałych krajów największe spadki wystąpiły w Estonii - 12 p. proc., na Słowacji - 4 p. proc., a następnie w Belgii i Danii - po 3 p. proc.

Eurostat


Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane