fbpx

Według najnowszych danych Eurostatu, emisje CO2 spadły w pandemicznym roku 2020, o 10% r/r. Tak duży spadek to nie tylko zasługa konsekwentnej polityki klimatycznej, ale także obostrzeń, które uderzyły we wszystkie gospodarki Europy.

Okazuje się, że pandemia niesie za sobą również pozytywne skutki. Należą do nich m.in. mniejsze emisje CO2. Wskutek restrykcji, zamknięte zostało wiele fabryk i zakładów pracy. Wiele osób zaczęło pracować zdalnie, co przyczyniło się z kolei do zmniejszenia emisji z transportu. Stanął też ruch lotniczy. W najlepszym miesiącu zeszłego roku (sierpień), komercyjny ruch lotniczy nie wyniósł nawet połowy zeszłorocznego wyniku.

Eurostat szacuje, że w 2020 emisje dwutlenku węgla (CO2) w UE, wynikające ze spalania paliw kopalnych (głównie ropy i produktów naftowych, węgla, torfu i gazu ziemnego) spadły o 10%  w porównaniu z rokiem poprzednim. Emisje CO2 ze zużycia energii są głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i stanowią około 75% wszystkich emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka w UE. Wpływają na nie takie czynniki, jak warunki klimatyczne (np. mroźna/długa zima lub gorące lato), wzrost gospodarczy, wielkość populacji, transport i działalność przemysłowa.

Według szacunków Eurostatu emisje spadły w 2020 r. We wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym największy spadek odnotowano w Grecji (-18,7%), a następnie w Estonii (-18,1%), Luksemburgu (-17,9%), Hiszpanii (-16,2%) i Dania (-14,8%). Najniższe spadki odnotowano na Malcie (-1,0%), na Węgrzech (-1,7%), w Irlandii i na Litwie (po -2,6%).

W 2020 roku we wszystkich krajach zaobserwowano wyraźny spadek zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, brunatny, ropa łupkowa i piaski roponośne, ropa i produkty ropopochodne oraz gaz ziemny). Największe spadki odnotowano dla wszystkich rodzajów węgli. Zużycie ropy naftowej i produktów naftowych również spadło w prawie wszystkich państwach członkowskich, podczas gdy zużycie gazu ziemnego zmniejszyło się tylko w piętnastu państwach członkowskich, a wzrosło lub pozostało na tym samym poziomie w dwunastu pozostałych. Natomiast udział odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza wiatru, wody i energii słonecznej) w wytwarzaniu energii elektrycznej znacznie wzrósł (> 80 TWh więcej produkcji energii elektrycznej).


Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane