fbpx
Colors: Purple Color

Koncerny informatyczne posiadają dziś olbrzymie bazy danych, przy pomocy których mogą m.in. dopasowywać reklamy do naszych preferencji. Sztuczna inteligencja jest w stanie powiedzieć o Tobie wszystko, używając jedynie danych o Twoich polubieniach. Okazuje się, że informacje zbierane przez Google mogą być też przydatne w walce z wirusem.

PKN ORLEN zawarł kontrakt na zakup ropy naftowej z Rosneft. Miesięczny wolumen dostaw w ramach kontraktu wyniesie 300 tys. ton surowca. Odpowiada on warunkom uzgodnionym podczas negocjacji ze stroną rosyjską. Ograniczenie wolumenu nie wpływa na bezpieczeństwo dostaw do rafinerii polskiego koncernu.

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, inflacja w Polsce po raz szósty z rzędu zanotowała najwyższą inflację w całej UE. Inflacja w kraju nad Wisłą jest blisko 3-krotnie wyższa od unijnej średniej.

Jak wynika z danych Eurostatu, miesięczne zarobki brutto różnią się w Unii Europejskiej dość znacznie. W 2018 r. mediana miesięcznych zarobków wahała się od 4057 euro miesięcznie w Danii do 442 euro w Bułgarii. Różnica między obydwoma państwami była dziewięciokrotna. Polska uplasowała się na końcu zestawienia. 

ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, nabyła dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni produkującej ok. 7 mln m sześć. biogazu rocznie. Realizacja projektu wpisuje się w strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, zakładającą budowę  efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane