fbpx

Żaden kraj nie radził sobie tak źle w pandemii Covid-19 jak Polska. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez CEBM przy Uniwersytecie Oksfordzkim.

W badaniu uwzględnione zostało 37 państwa świata będących w globalnej czołówce pod względem rozwoju gospodarczego. Autorzy jednocześnie zaznaczyli, że w badaniach uwzględniano predyspozycje, jakie do zachorowalności mają różne płcie. Ponadto zaznaczyli, że został ustandaryzowany wiek, tak by oddać jak najlepiej realną sytuację. Powodem tego było fakt, że kraje ze starszą populacją mogły mieć większą śmiertelność wynikającą z Covid-19, aniżeli kraje z młodszą populacją. Naukowcom z CEBM tę różnicę udało się zredukować.

Polska odnotowała w UE najwyższy średni odsetek dodatkowych zgonów

Po ustandaryzowaniu wieku naukowcy mogli porównywać śmiertelność w 2020 roku do średniej z lat 2015-2019. Naukowcy do przeprowadzania badań użyli pięciu grup wiekowych: 0-14, 15-64, 65-74, 75-84, 85+. Prezentowane dane przedstawiają nadmierną śmiertelność na 100 tys. mieszkańców.

Naukowcy na podstawie danych oszacowali spodziewaną śmiertelność w 2020 roku i porównali ją do rzeczywistości. W ten sposób mogli wyliczyć procentową nadwyżkę w śmiertelności na 100 tys. mieszkańców. W tym zestawieniu Polska była najgorsza.

Polska krajem najgorzej radzącym sobie z pandemią

W 2020 roku śmiertelność w Polsce na 100 tys. mieszkańców była o 14,4% wyższa niż szacowano. Jest to najgorszy rezultat ze wszystkich badanych państw. Na drugim miejscu w tym niechlubnym rankingu było Chile z rezultatem 13,8%. Trzecie miejsce przypadło Hiszpanii i USA, które odnotowały wynik na poziomie 12,9%.

Analitycy zwrócili także uwagę, że przy wiosennej fali pandemii kraje Europy Wschodniej poradziły sobie znacznie lepiej niż państwa Południa i Centrum. Z kolei jesienią, Europa Wschodnia notowała takie wyniki jak Południe przy wiosennej fali. Nadwyżkową śmiertelnością powyżej 10% mogły się „pochwalić” Belgia (12,2%), Bułgaria i Słowenia (oba 12%), Anglia i Walia (10,5%).

tabela excess

Kilka państw z mniejszą śmiertelnością niż szacowano

W zestawieniu znalazły się także kraje, które odnotowały śmiertelność na 100 tys. mieszkańców 2020 niższą niż pierwotnie szacowano. Wśród tych państw jest Dania (-4,3%), Islandia (-4,1%), Norwegia (-3,6%), Finlandia (-3,1%), Korea Południowa (-2,9%), Łotwa (-2,2%). Ponadto wynik identyczny z oczekiwaniami osiągnęła Estonia.

Powyższe statystyki nie są pojedynczymi danymi. To kolejne zestawienie, w którym Polska jest na szarym końcu w zestawieniu państw, które najlepiej sobie radzą z pandemią. Regularnie, wraz z Bułgarią, jesteśmy krajami, które najgorzej ze wszystkich badanych państw radzą sobie z pandemią.Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane