fbpx
Colors: Orange Color

W kwietniu 2021 roku Sejm miał przyjąć ustawę likwidującą OFE, zgodnie z jej treścią w dniu 1 czerwca 2021 roku miał się rozpocząć ostatni akt mający na celu definitywne zakończenie istnienia OFE w Polsce. Niespodziewanie punkt ten spadł z porządku głosowań i zgodnie z informacjami przekazywanymi przez osoby z kręgów władzy w Sejmie nie ma obecnie większości, która miałaby zakończyć istnienie OFE. Zgodnie z ostatnimi informacjami, projekt powinien zostać poddany pod głosowanie na początku maja, co będzie wymagało zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu. Bowiem najbliższe posiedzenie jest planowane na 19-20 maja. To oznacza, że ustawa o ile zostanie w maju przyjęta przez Sejm, powinna wejść w życie z jednomiesięcznym bądź dwumiesięcznym opóźnieniem.

Nowy Ład ma być rewolucją dla polskiej gospodarki. Dzięki niemu Polska nadgoni zapóźnienie cywilizacyjne do krajów Zachodu. Tak przynajmniej wynika z założeń, o których udało nam się dowiedzieć. Postanowiliśmy w związku z tym skupić się nad tym co oferuje Nowy Ład pracownikom.

Płacenie pod stołem to w Polsce bardzo powszechne zjawisko. Z raportu „Skala płacenia pod stołem w Polsce”, przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że aż 1,4 mln pracowników w Polsce otrzymuje część wynagrodzenia ”pod stołem”, co stanowi 6% wszystkich wynagrodzeń w Polsce. Zjawisko to dotyczy niemal co trzeciej (31 proc.) osoby zatrudnionej w mikrofirmach. W 2018 r. suma tak realizowanych wypłat sięgnęła 34 miliardów złotych, co stanowiło równowartość 1,6% PKB. Z tego powodu sektor finansów publicznych traci aż 17 miliardów złotych rocznie.

Wprowadzenie tzw. emerytur obywatelskich jest kuszącym intelektualnie wyzwaniem dla osób zajmujących się systemem ubezpieczeń społecznych. Wychodząc od pytań, po co procedura ubezpieczeń i dlaczego trzeba odprowadzać składki, można wysnuć wniosek, że jest to jałowy obieg pieniądza w gospodarce i bardziej zasadne byłoby wprowadzenie powszechnego świadczenia dla danej grupy. Jednak wprowadzenie emerytury obywatelskiej nie jest takie proste i wymaga wielu zmian oraz potencjalnie także rekompensat.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane