fbpx

Pod względem gęstości torów kolejowych, Polska na tle Europy wypada przeciętnie. Na tle innych państw wybijają się przede wszystkim nasi dwaj sąsiedzi - Czesi i Niemcy. 

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2019 najgęstsze sieci kolejowe w Unii Europejskiej zanotowano w dwóch regionach stołecznych. W niemieckim Berlinie na 1000 km² przypada aż 698 km linii kolejowych. Na drugim miejscu uplasowała się czeska Praga, gdzie na 1000 km² przypada 491 km linii. Trzecie miejsce zajął Hamburg z wynikiem 395 km, a dalsze pozycje zajął Budapeszt (390 km) i Brema w północnych Niemczech (337 km)

Statystyki zostały opublikowane okazji Europejskiego Roku Kolei. Statystycy zauważyli, że jest ono najwyższe w środkowej Europie. Dane prezentuje poniższa mapa.

 Źródło: Eurostat

Tak wysokie wyniki stolic (Berlin, Czechy i Budapeszt) to przede wszystkim wynik relatywnie małej powierzchni i bardzo dużej gęstości zaludnienia. Na ich terenie znajdują się także główne terminale i stacje, z których linie kolejowe wychodzą na resztę kraju.

Zagęszczenie kolei jest często determinowane przez pewne charakterystyczne cechy danego regionu. Wyższą liczbą linii kolejowych charakteryzują się regiony położone w górach. Jest ona też często związana z ciężkim przemysłem czy transportem morskim. Dla przykładu linie kolejowe transportu towarowego odgrywają również wiodącą rolę w kilku regionach, w których przemysł węglowy i stalowy pozostaje ważny, takich jak region Saary w zachodnich Niemczech (134 km na 1000 km²) i Śląskie w południowej Polsce (156 km na 1000 km²). Z kolei wysokie zagęszczenie w Hamburgu i Bremie wynika z portów morskich, skąd towary są transportowane koleją po całej Europie.

Patrząc na wszystkie państwa UE, Polska wypada przeciętnie. Mimo że mamy większe zagęszczenie od większości krajów, to praktycznie wszystkie kraje regiony wypadają od nas lepiej (Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria). W naszym kraju na każde 1000 km² przypadają 62 km linii kolejowej. W Czechach to aż 121 km.

zagęszczenie linii kolejowych w państwach UE


Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane