fbpx

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w III kwartale 2020 roku ceny mieszkań urosły w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego o 10,9 proc.

Wzrost cen w ujęciu rocznym wyniósł 10,9 proc., przy czym był on zróżnicowany zarówno pod względem geograficznym jak i rynkowym. Ceny na rynku pierwotnym wzrosły o 7,2 proc., natomiast na rynku wtórnym o 13,7 proc.

Z kolei w stosunku do II kw. 2020 roku ceny wzrosły o 2 proc. przy czym o 2,2 proc. na rynku pierwotnym i 2 proc. na rynku wtórnym. Należy jednak pamiętać, że jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego ostatnimi czasy można zaobserwować rozwarstwienie pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Oznacza to, że oczekiwania cenowe sprzedających są coraz wyższe w stosunku do sytuacji na rynku. Szczególnie jest to dostrzegalne na rynku wtórnym.

Rynek wtórny, jak pokazują dane, gorzej reaguje aniżeli rynek pierwotny. Opóźnienie wynosi mniej więcej kwartał, co widać na poniższym wykresie. Podczas gdy ceny na rynku pierwotnym znów zaczynają przyspieszać ze wzrostem, te na rynku wtórnym zaczynają spowalniać. W sytuacji gdy pojawiła się pandemia koronawirusa, szybciej zareagował rynek pierwotny, który dostosował ceny do nowego stanu rzeczy. W przypadku rynku wtórnego ceny rosły jak dotychczas. Dopiero mniej więcej po kwartale, gdy sprzedający dostrzegli, że ceny ich mieszkań mogą być za wysokie, zaczęli obniżać oczekiwania. W tym samym czasie sytuacja na rynku zaczęła się poprawiać i zareagowali na nią sprzedający na rynku pierwotnym. Skalę reakcji widać w powyższych cenach. W ujęciu rocznym ceny na rynku wtórnym rosły szybciej niż na pierwotnym, jednak rozwarstwienie między cenami ofertowymi a transakcyjnymi również było większe.

zmiany cen kwartalne

GUS przedstawił także jak wzrosły wartości mieszkań na rynku wtórnym i pierwotnym od 2015 roku. W tamtym okresie w sumie mieszkania zdrożały o 37,1 proc. Na rynku pierwotnym wzrost wyniósł 25,6 proc., a na wtórnym 47 proc. Jest to m.in. efekt niskich stóp procentowych, które skłoniły inwestorów do przeniesienia kapitału w bardziej opłacalne inwestycje.

zmiany cen do 2015

Ceny najszybciej rosną w województwie śląskim

W ujęciu rocznym najmocniej urosły ceny w województwie śląskim – o 14,5 proc. Niewiele mniejsza dynamika była w województwie małopolskim, gdzie wzrost wyniósł 13,5 proc.

Szybciej niż 10 proc. rosły również ceny w mazowieckim (11,9 proc.), podkarpackim (11,5 proc.), zachodniopomorskie (11,2 proc.), lubelskim (10,9 proc.), dolnośląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim (po 10,5 proc.), podlaskim (10,1 proc.).

Najniższy wzrost odnotowano w województwie opolskim, gdzie ceny urosły o 6,5 proc. Jest to też województwo, które odnotowało najwyższy spadek cen w stosunku do II kw. Porównując do poprzedniego kwartału ceny spadły o 4,2 proc.

Dane GUS pokazują, że ceny nieruchomości niespecjalnie chcą spadać. Na chwilę obecną odnotowano wolniejszy wzrost, jednak popyt na hipoteki ciągle jest stosunkowo wysoki. Trudno oczekiwać spektakularnych spadków cen zwłaszcza, że nie odnotowano ich w trakcie pierwszej fali pandemii, gdy strach na rynkach i awersja inwestycyjna były znacznie większy niż obecnie.


Bądź na bieżąco

Newsletter

Newsletter

Najczęściej Czytane