Kto zyskał na wojnie handlowej USA-Chiny? Wietnam!

Gospodarka Wietnamu jest beneficjentem wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami. Wojna handlowa przyspieszyła transformację strukturalną kraju poprzez realokację siły roboczej z sektora agrarnego do przemysłu, zwiększyła skalę formalnej działalności gospodarczej, podniosła kwalifikację pracowników i zwiększyła popyt na dostępną siłę roboczą, zwłaszcza wśród kobiet.  Wietnam jest niewątpliwym beneficjentem ery protekcjonizmu rozpoczętej wojną handlową na linii USA-Chiny … Czytaj dalej Kto zyskał na wojnie handlowej USA-Chiny? Wietnam!