Polska

Polska w G20? Są na to szanse

Polska w G20? Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że w optymistycznym wariancie jest to możliwe w 2029 roku.

Zgodnie z najnowszymi analizami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w najbliższych 5 latach PKB w Polsce będzie nadal rosło. Wzrost ten będzie oscylował wokół 3 proc. rocznie, co stanowi spowolnienie w porównaniu z ostatnimi dwoma latami, kiedy to wzrost PKB wynosił ok. 5 proc. rocznie.

Średnia z szacunków za 2019 r. oraz prognoz na najbliższe 5 lat sytuuje nas przed większością państw rozwiniętych. Zdecydowanie  wyprzedzamy  nawet  Czechów, zwykle notujących lepsze wskaźniki gospodarcze.

Sprawi to, że Polska w 2024 r. będzie 22. największą gospodarką świata (obecnie jest 23.) i pod względem nominalnego PKB zbliży się do czołowej dwudziestki. W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r.

Chociaż nominalne PKB jest często krytykowane  przez  ekonomistów  jako nieodzwierciedlające realnej sytuacji społeczeństwa, to obrazuje jednak kondycję gospodarki. Jest on istotny w konkurencyjności międzynarodowej. Większy kraj ma z reguły mocniejszą pozycję negocjacyjną i więcej do zaoferowania inwestorom, począwszy od infrastruktury, na dostępie do klienta kończąc.

Ponadto, może silniej lobbować na rzecz zagranicznych interesów swoich przedsiębiorstw. Większy rynek jest także stabilniejszy i bardziej odporny na nagłe wahania. Nie należy zapominać o czynnikach prestiżowych. Przynależność do grona 20 największych gospodarek świata niesie ze sobą istotne implikacje polityczne.

Te wszystkie czynniki, zależne od realnego rozmiaru gospodarki, mogą następnie decydować o sukcesie, z którego będą korzystać wszyscy obywatele, chociażby dzięki inwestycjom w obszary zdrowia, energii odnawialnej czy nowych technologii.

Analizując dane PIE, należy zadać sobie pytanie, czy stanie się jedną z dwudziestu największych gospodarek naszego globu, aby na pewno jest gwarantem uczestnictwa w grupie G20?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker