Gospodarka

Prognoza gospodarcza OECD przestrzega przed cięciami wydatków

W sytuacji, gdy pandemia COVID-19 nadal zagraża miejscom pracy, przedsiębiorstwom oraz zdrowiu i dobrobytowi milionów osób w warunkach wyjątkowej niepewności, budowanie zaufania będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że gospodarki odbudują się i dostosują – mówi tymczasowa prognoza gospodarcza OECD.

Niepewność pozostaje wysoka, a siłą ożywienia gospodarczego różni się pomiędzy krajami

Po bezprecedensowym załamaniu w pierwszej połowie roku, po złagodzeniu środków ograniczających i początkowym ponownym otwarciu przedsiębiorstw, produkcja gospodarcza szybko powróciła do normy, jednak tempo ożywienia straciło ostatnio nieco na znaczeniu. Jak stwierdzono w sprawozdaniu, nowe ograniczenia nakładane w niektórych krajach w celu przeciwdziałania ponownemu pojawieniu się wirusa prawdopodobnie spowolniły wzrost gospodarczy.

Zobacz także: Prognoza MFW dla Polski – duży wzrost bezrobocia

Niepewność pozostaje wysoka, a siła ożywienia gospodarczego różni się znacznie w poszczególnych krajach i sektorach działalności gospodarczej. Perspektywy integracyjnego, prężnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego będą zależeć od wielu czynników, w tym od prawdopodobieństwa pojawienia się nowych ognisk wirusa, od tego, jak dobrze poszczególne osoby przestrzegają środków i ograniczeń zdrowotnych, od zaufania konsumentów i przedsiębiorstw oraz od tego, w jakim stopniu wsparcie rządowe ma na celu utrzymanie miejsc pracy i pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu popytu.

Prognoza gospodarcza OECD: światowy PKB spadnie aż o 5 proc. w tym roku!

Śródokresowa prognoza gospodarcza OECD przewiduje, że światowy PKB spadnie w tym roku o 4½ proc., a następnie wzrośnie o 5 proc. w 2021 roku. Prognozy są mniej negatywne niż te zawarte w czerwcowej prognozie gospodarczej OECD, co wynika głównie z lepszych niż oczekiwano wyników dla Chin i Stanów Zjednoczonych w pierwszej połowie bieżącego roku oraz masowej reakcji rządów. Jednak w wielu krajach wynik na koniec 2021 r. będzie nadal poniżej poziomu z końca 2019 r., a także znacznie poniżej tego, co przewidywano przed pandemią.

Jeżeli zagrożenie ze strony COVID-19 zniknie szybciej niż przewidywano, poprawa zaufania przedsiębiorców i konsumentów może w 2021 r. znacznie zwiększyć aktywność na świecie. Jednak silniejsze odrodzenie się wirusa lub bardziej rygorystyczne blokady mogłyby zmniejszyć o 2-3 punkty procentowe światowy wzrost w 2021 r., przy jeszcze wyższym bezrobociu i długim okresie słabych inwestycji.

Prognoza gospodarcza OECD: świat stoi w obliczu kryzysu zdrowotnego i gospodarczego

Przedstawiając śródokresową prognozę gospodarczą OECD obejmującą gospodarki państw grupy G20, główna ekonomistka OECD Laurence Boone powiedział: „Świat stoi w obliczu ostrego kryzysu zdrowotnego i najbardziej dramatycznego spowolnienia gospodarczego od czasów II wojny światowej. Nie widać jeszcze końca, ale wiele osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki może dużo zrobić, aby pomóc w budowaniu zaufania”.

Zobacz także: Jak obostrzenia wpłyną na gospodarkę Polski?

Dodała również: „Ważne jest, aby rządy unikały błędu zbyt szybkiego zaostrzenia polityki fiskalnej, jak to miało miejsce po ostatnim kryzysie finansowym”. Bez dalszego wsparcia ze strony rządu bankructwa i bezrobocie mogą rosnąć szybciej niż jest to uzasadnione i odbić się na jakości życia zwykłych ludzi. Decydenci polityczni mają życiową szansę na wdrożenie prawdziwie zrównoważonych planów naprawy gospodarczej, które ożywią gospodarkę i wygenerują inwestycje w cyfryzację tak bardzo potrzebną małym i średnim przedsiębiorstwom, a także w ekologiczną infrastrukturę, transport i mieszkalnictwo, aby zbudować lepszą i bardziej ekologiczną gospodarkę”.

W sprawozdaniu ostrzeżono, że wiele przedsiębiorstw w sektorach usług, które najbardziej ucierpiały w wyniku przestojów, takich jak transport, rozrywka i wypoczynek, może stać się niewypłacalnych, jeżeli popyt nie ożywi się, co doprowadzi do utraty miejsc pracy na dużą skalę. Rosnące bezrobocie może również zwiększyć ryzyko ubóstwa i deprywacji milionów pracowników, szczególnie w gospodarkach wschodzących.

Dalsze wsparcie państwa jest potrzebne

Szybka reakcja decydentów politycznych w wielu krajach w celu złagodzenia początkowego uderzenia w dochody i miejsca pracy zapobiegła jeszcze większemu spadkowi produkcji. W tymczasowych perspektywach stwierdzono, że rządy nie powinny powtarzać błędów z poprzednich recesji, ale nadal zapewniać wsparcie fiskalne, finansowe i inne polityczne na obecnym etapie ożywienia gospodarczego i w 2021 r. środki takie powinny być na tyle elastyczne, by można je było dostosować do zmieniających się warunków i lepiej ukierunkować.

Dalsze wsparcie ze strony państwa powinno być w coraz większym stopniu uzależnione od realizacji szerszych celów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Lepsze ukierunkowanie wsparcia tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, poprawi perspektywy, w szczególności dla bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach oraz dla młodzieży. W sprawozdaniu przyznano, że należy znaleźć równowagę między udzielaniem natychmiastowego wsparcia w celu wzmocnienia ożywienia gospodarczego a zachęcaniem pracowników i przedsiębiorstw w sektorach, w których występują trudności, do podejmowania bardziej obiecujących działań.

Zobacz także: Globalna populacja może osiągnąć szczyt wcześniej niż myślimy

Wsparcie należy również ukierunkować na rentowne przedsiębiorstwa, odchodzące od zadłużenia na rzecz kapitału własnego, aby pomóc im w inwestowaniu w digitalizację oraz w produkty i usługi, których nasze społeczeństwo będzie potrzebowało w nadchodzących dziesięcioleciach. Znacznie większe zaangażowanie należy poświęcić kwestii zmian klimatu w planach naprawczych, w szczególności uzależniając wsparcie od większych inwestycji w ekologiczną energię, infrastrukturę, transport i mieszkalnictwo.

Jednocześnie, ponieważ wirus nadal się rozprzestrzenia, priorytetem musi pozostać inwestowanie w pracowników i systemy opieki zdrowotnej. OECD twierdzi, że globalna współpraca i koordynacja mają zasadnicze znaczenie, ponieważ potrzebne będą większe środki finansowe i wielostronne wysiłki w celu zapewnienia szybkiego wdrożenia przystępnych cenowo szczepionek i leczenia we wszystkich krajach, gdy będą one dostępne.

Udostępnienie tymczasowych perspektyw gospodarczych jest następstwem obrad okrągłego stołu ministerialnego OECD, podczas którego sekretarz generalny Angel Gurría wezwał kraje do dalszych działań w zakresie ekologizacji pakietów stymulacyjnych, które zapowiedziały w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu COVID-19, aby stymulować trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu, prężny wzrost gospodarczy i poprawić dobrobyt.

„Zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności to kolejne kryzysy za rogiem i kończy nam się czas na ich rozwiązanie” – powiedział. „Środki odnowy ekologicznej są rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich, ponieważ mogą poprawić wyniki w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie pobudzić działalność gospodarczą i zwiększyć dobrobyt wszystkich ludzi”.

OECD

Polska z bardzo dobrymi prognozami gospodarczymi

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker