Polska

Śląska Dolina Wodorowa drugą z pięciu, które mają powstać na terenie Polski

W Polsce ma działać pięć dolin wodorowych, które będą innowacyjnymi hubami skupiającymi inwestycje z zakresu technologii wodorowych. Po Podkarpackiej Dolinie Wodorowej wiemy, że kolejną będzie Śląska Dolina Wodorowa.

O pierwszej z pięciu dolin wodorowych dowiedzieliśmy się w maju bieżącego roku, kiedy to został podpisany list intencyjny zakładający powołanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Teraz wiemy, że druga dolina wodorowa ma powstać na Śląsku.

10 sierpnia w Katowicach przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w spotkaniu na temat inicjatywy powołania Śląskiej Doliny Wodorowej. Spotkanie odbyło się w międzynarodowy dzień wodoru z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem spotkania było przedstawienie potencjału śląskich firm i środowisk akademickich do dalszej współpracy w ramach Stowarzyszenia Śląska Dolina Wodorowa.

Śląsk jako region wysoko uprzemysłowiony jest miejscem, gdzie Dolina Wodorowa ma szczególnie duży sens. Wodór jako źródło czystej energii może być wykorzystywany przy zasilaniu zakładów przemysłowych, które konsumują duże jej ilości. Ponadto bliskość firm z branży nowoczesnych technologii oraz firm z branży automotive daje szczególne możliwości rozwoju na Śląsku technologii wodorowych. 

Zobacz także: W Rzeszowie ma powstać „Podkarpacka Dolina Wodorowa”

Ważne jest aby dostarczać jak najwięcej zielonej energii inwestorom w obszarze nowoczesnych technologii, których chcemy zachęcić do lokowania przedsiębiorstw na Górnym Śląsku – komentował  Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Plany związane z Doliną Wodorową są bardzo ambitne, a przy jej tworzeniu mają zostać wykorzystane fundusze z Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu.

Śląska Dolina Wodorowa ma być kolejny ogniwem budowania w Polsce gospodarki wodorowej

Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przedstawił możliwości sfinansowania transformacji Śląska w kierunku projektów innowacyjnych, jakie daje Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy. Wyraził nadzieję, iż obecne na Śląsku uczelnie, instytucje badawcze, a przede wszystkim śląskie firmy będą aplikowały po środki finansowe przeznaczone na tworzenie ekosystemu wodorowego.

Projekt, będącej na końcowym etapie opracowywania, Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza następujące cele:

  • osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych będących centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury.

Kolejne instytucje zauważają potencjał, jakie daje wodór, który może stać się ważnym źródłem energii wykorzystywanym przy transformacji energetycznej.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker