FinansePolska

Bardzo dobra sytuacja FUS w 2022! Rekordowy wskaźnik pokrycia wpływami ze składek

Sytuacja FUS w 2022 roku była bardzo dobra. Wskaźnik pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął rekordowy poziom 85,0 proc. 

ZUS opublikował w piątek „Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r.„. Z dokumentu wynika, że sytuacja FUS w ub. roku okazała się rekordowo dobra. To między innymi efekt pozytywnych parametrów rynku pracy, takich jak wysokie zatrudnienie oraz rekordowy wzrost płac nominalnych w sektorze przedsiębiorstw (13,0 proc. r/r). Kluczową rolę odegrali również uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do nas po barbarzyńskiej agresji Rosji 24 lutego 2022 r.

Osoby z Ukrainy stanowią już 70,2 proc. wszystkich zarejestrowanych obcokrajowców w ZUS, a ich liczba wzrosła aż o 19,2 proc. r/r na koniec 2022 r. W sumie liczba osób z Ukrainy podlegających polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych wynosi 746 tys.

Źródło: ZUS. Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r.

Jednym ze wskaźników najlepiej obrazujących kondycję finansową FUS jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. W 2022 r. osiągnął on rekordowy poziom 85 proc., tj. najwyższy od 1999 roku.

Źródło: ZUS. Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r.

Przychody FUS w 2022 roku wzrosły o 14,1 proc. r/r i wyniosły 312,6 mld zł. Największą pozycję przychodów stanowiły oczywiście składki na ubezpieczenia społeczne, które wzrosły o 15,3 proc. i były na poziomie 263,6 mld zł. Koszty zaś zwiększyły się w 2022 r. o 9,3 proc., wynosząc w sumie 310,9 mld zł. W rezultacie (przy stanie funduszu na początku 2022 r. w wysokości 7,3 mld zł) stan FUS na koniec roku (przychody-koszty+stan na początku roku) wyniósł 9,02 mld zł i był wyższy o 23,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Źródło: ZUS. Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r.

Warto wskazać również, ile przeciętnie wyniosły podstawowe świadczenia w 2022 r. Przeciętne świadczenie emerytalne było w ub. roku na poziomie 2 889,22 zł i wzrosło o 9,2 proc. w stosunku do 2021 roku. Przeciętna renta rodzinna wyniosła 2 552,38 zł (+8,4 proc. r/r), natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy 2 214,05 zł (8,5 proc. r/r). Ponadto w 2022 r. wypłacano średnio 7 825,3 tys. świadczeń emerytalno-rentowych, co stanowi wzrost o 20,7 tys. w porównaniu do poprzedniego roku.

System emerytalny w Polsce wymaga naprawy [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker