Europa

W Irlandii jest największy odsetek domów, w których mieszkają dzieci

Eurostat poinformował, że w 2018 roku w Unii Europejskiej było 223 miliony gospodarstw domowych, a w blisko 1/3 z nich mieszkały dzieci.

Spośród wszystkich członków UE największy odsetek gospodarstw domowych, w których mieszkają dzieci jest w Irlandii (39 proc.). Wyprzedziła ona Cypr, Polskę i Słowację, gdzie w każdym z tych krajów jest to 36 proc.

Dla porównania najmniejszy odsetek takich gospodarstw jest w Niemczech i w Finlandii, gdzie jest on równy 22 proc. Niewiele więcej takich domów jest w Szwecji (23 proc.), Austrii (25 proc.) i Bułgarii (26 proc.).

Najliczniejsze domy w Irlandii

Ponadto najwięcej jest gospodarstw domowych z tylko jednym dzieckiem i jest to 47 proc. Niewiele mniejszy odsetek jest domów, w których jest dwoje dzieci – 40 proc. Domy, w których jest troje lub więcej dzieci jest zaledwie 13 proc.

Najwięcej gospodarstw, w których mieszka co najmniej troje potomków jest w Irlandii (26 proc.), która wyprzedziła pod tym względem Finlandię (19 proc.) oraz Belgię i Francję ( w obu 18 proc.).

Z kolei najmniejszy odsetek jest w Bułgarii (5 proc.), Portugali (7 proc.), Hiszpanii oraz we Włoszech (w obu po 8 proc.).

Ciekawym przypadkiem jest Finlandia, gdzie odsetek gospodarstw domowych z dziećmi jest najmniejszy w UE, natomiast odsetek gospodarstw gdzie mieszka trójka lub więcej dzieci jest drugim największym. To pokazuje, że jeśli w Finlandii dzieci są w domach, to jest ich często przynajmniej troje.

Jeden rodzic na Północy

Eurostat zaprezentował dodatkowo informacje na temat gospodarstw, w których dzieci żyją tylko z jednym rodzicem. Na poziomie UE jest 15 proc. takich domów. Najwięcej jest ich w Danii (29 proc.) i Estonii (28 proc.). Dużo jest ich również w Szwecji i Litwie (w obu krajach po 25 proc.), a także w Łotwie (23 proc.). Widać wyraźnie, że tendencja do mieszkania z jednym rodzicem jest najwyższa w krajach Europy Północnej.

Najmniejszy odsetek dzieci żyjących z jednym rodzicem jest w Chorwacji (6 proc.), Rumunii (7 proc.) oraz Grecji, Słowacji i Finlandii (we wszystkich po 8 proc.).

Eurostat poinformował również, że największy spadek w liczebności gospodarstwa domowego zanotowano na Malcie, gdzie w 2008 roku średnio jeden dom był zamieszkiwany przez 3 osoby, a w 2018 roku były to średnio już tylko 2,5 osoby.

Jako „dzieci” Eurostat definiuje osoby do 25. roku życia, które są w pełni na utrzymaniu członków rodziny. 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker