GospodarkaPolska

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu znowu wzrosła!

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu była wyższa o 5,6 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2,7 proc., natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 10,7 proc. W okresie styczeń–wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,9 proc. – podaje GUS.

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu znowu wzrosła!

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. wyższym w porównaniu z sierpniem br.

Zobacz także: Brytyjski przemysł samochodowy jest w kryzysie

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła po 7,8 proc., konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,3 proc., a dóbr zaopatrzeniowych – o 4,2 proc.. Zmniejszyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr związanych z energią – o 0,5 proc.

Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w

  • produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 44,1 proc.,
  • urządzeń elektrycznych – o14,4 proc.,
  • napojów oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych –po 10,0,
  • mebli –o 8,3 proc.,
  • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,6 proc.,
  • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,3 proc..

Zobacz także: Przemysłowa rzeczywistość rozszerzona będzie warta 70 mld USD do 2025

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w

  • produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,9 proc.,
  • maszyn i urządzeń – o 1,5,
  • metali – o 1,3 proc.

Koniunktura nadal jest relatywnie dobra

Przedstawione dane pokazują, że cały czas koniunktura w przemyśle jest stosunkowo dobra i po sierpniowym spadku powróciła do poziomów, do których nas przyzwyczaiła. Sytuacja w Europie i na świecie jest jednak na tyle niespokojna, że trudno prognozować utrzymanie trendu, a wielu analityków przewiduje jego odwrócenie. Trzeba jednak zauważyć, że takie prognozy pojawiają się już od kilkunastu miesięcy, a dalej nie widać by miały się ziścić. Niemniej jednak powinniśmy się spodziewać wyhamowania gospodarki.

Rynek polskiego przemysłu gier bije kolejne rekordy!

Polecane artykuły

Back to top button