GospodarkaPolska

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu znowu wzrosła!

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu była wyższa o 5,6 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2,7 proc., natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 10,7 proc. W okresie styczeń–wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,9 proc. – podaje GUS.

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu znowu wzrosła!

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. wyższym w porównaniu z sierpniem br.

Zobacz także: Brytyjski przemysł samochodowy jest w kryzysie

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła po 7,8 proc., konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,3 proc., a dóbr zaopatrzeniowych – o 4,2 proc.. Zmniejszyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr związanych z energią – o 0,5 proc.

Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w

  • produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 44,1 proc.,
  • urządzeń elektrycznych – o14,4 proc.,
  • napojów oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych –po 10,0,
  • mebli –o 8,3 proc.,
  • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,6 proc.,
  • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,3 proc..

Zobacz także: Przemysłowa rzeczywistość rozszerzona będzie warta 70 mld USD do 2025

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w

  • produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,9 proc.,
  • maszyn i urządzeń – o 1,5,
  • metali – o 1,3 proc.

Koniunktura nadal jest relatywnie dobra

Przedstawione dane pokazują, że cały czas koniunktura w przemyśle jest stosunkowo dobra i po sierpniowym spadku powróciła do poziomów, do których nas przyzwyczaiła. Sytuacja w Europie i na świecie jest jednak na tyle niespokojna, że trudno prognozować utrzymanie trendu, a wielu analityków przewiduje jego odwrócenie. Trzeba jednak zauważyć, że takie prognozy pojawiają się już od kilkunastu miesięcy, a dalej nie widać by miały się ziścić. Niemniej jednak powinniśmy się spodziewać wyhamowania gospodarki.

Rynek polskiego przemysłu gier bije kolejne rekordy!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker