Polska

Polski eksport w 2020 roku niższy niż przed rokiem

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów. Według informacji zawartych w raporcie polski eksport ogółem wyniósł 147,7 mld EUR w okresie styczeń-sierpień 2020 roku, co stanowiło wartość o 5,6% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-VII były o 6,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Polski eksport w 2020 roku według krajów

Sierpień przyniósł wyniki słabsze niż w lipcu i zbliżone do czerwcowych, choć jednocześnie wyraźnie lepsze niż w szczególnie trudnych maju i kwietniu. Korekta sierpniowa ma jednak charakter sezonowy i jest tym bardziej wyraźna po doskonale prezentującym się lipcu. Wyniki sierpnia okazały się zbliżone do oczekiwanych.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–VIII 2020 nasz eksport sięgnął tu 41,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,3% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VII notowany był spadek o 3,8%). Wypada podkreślić, że zazwyczaj to ostateczna skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu.

Polski eksport do pozostałych krajów strefy euro w okresie styczeń-sierpień 2020 roku sięgnął 42,5 mld EUR i okazał się o 9,6% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – VII notowany był spadek sięgający 10,7%).

Zobacz także: Eksport śmieci z UE: Unia poza swoje granice wysłała miliony ton odpadów

Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na słabe wyniki osiągnięte w przypadku Francji (8,3 mld EUR, spadek o 10,1%, po siedmiu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 11,3%), Włoch (6,1 mld EUR, spadek o 14,2% wobec spadku o 16,1% w pierwszych siedmiu miesiącach), Holandii (6,3 mld EUR, spadek o 9,6% wobec spadku o 11,2% po siedmiu miesiącach roku).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 23,9 mld EUR i okazał się o 7,1% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VII notowany był tu spadek sięgający 7,9%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (8,8 mld EUR spadek o 8,8%), Szwecji (4,2 mld EUR spadek o 3,2%), Węgier (3,8 mld EUR spadek o 12,7%).

Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (18,8 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 6,7%) np. do Wielkiej Brytanii (8,4 mld EUR spadek o 10,4%). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA która wzrosła (do 4,6 mld EUR wzrost o 0,5%).

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – VIII towary na kwotę 9,0 mld EUR (spadek jedynie o 1,4%), głównie do Rosji (4,5 mld EUR spadek o 4,5%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie – 11,5 mld EUR, wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 5,1%).

eksport
Import ze znacznie większym spadkiem

W okresie I-VIII 2020 import ogółem wyniósł 141,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 9,6% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – VII import był niższy niż przed rokiem o 10,0%). 

Zobacz także: Pomimo pożarów Australia dalej chce być liderem eksportu węgla

W pierwszych ośmiu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 30,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 11,9% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VII spadek wynosił 12,6%).

Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 33,9 mld EUR i okazał się o 11,5% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – VII notowano wynik niższy niż przed rokiem o 12,2%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 14,1% do kwoty 6,8 mld EUR), Francji (o 15,8% do 4,9 mld EUR) i Belgii (o 10,3% do 3,3 mld EUR). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 5,0% do 5,6 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 13,4 mld EUR (spadek o 12,3%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (13,8 mld EUR spadek o 10,5%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (4,7 mld EUR spadek o 6,8%), ale i z Koreą Południową (3,5 mld EUR wzrost o 8,6%).

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 9,3 mld EUR (spadek o 23,6%), głównie z Rosji (6,9 mld EUR spadek o 26,3%), zaś z krajów rozwijających się – 40,4 mld EUR (spadek o 0,4%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (20,0 mld EUR wzrost o 6,3%).

struktura

Polska jest w tym eksportową potęgą. Wyprzedzamy nawet Chiny

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker