Polska

Przeciętne uposażenie w Polsce uległo zwiększeniu o 33,91 PLN

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020. Przeciętne uposażenie w Polsce uległo zwiększeniu o 33,91 PLN do 5371,56 PLN tj. o 0,6%. Wrzesień przyniósł sezonowe wzrosty płac będące efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród).

Przeciętne uposażenie w Polsce wzrosło, zatrudnienie również

Na wyniki września wpływ miało też stopniowe przywracanie pracowników do pracy po wcześniejszych przerwach oraz najprawdopodobniej również wyższe wypłaty dla osób objętych systemem akordowym. Przeciętne uposażenie we wrześniu okazało się o 287,00 PLN i 5,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy we wrześniu była wyższa od notowanej w pięciu poprzednich miesiącach.

Zobacz także: Legalizacja marihuany rekreacyjnej zwiększa zatrudnienie [BADANIE]

Zatrudnienie okazało się o 17,4 tys. osób, tj. o 0,3% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6312,4 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 73,6 tys. osób tj. o 1,2%. Wzrost zatrudnienia notowany we wrześniu jest wynikiem dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych.

Płace dalej będą rosnąć, a dynamikę zatrudnienia trudno określić

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą porównywalnie lub nawet nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Roczny wskaźnik płac będzie więc stopniowo poprawiać się. Skala tej poprawy będzie wyraźniejsza w ostatnich miesiącach roku.

Zobacz także: Szczepionka na COVID warunkiem szybkiego powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana choćby w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż. Jednak w statystykach ujawnić się mogą osoby tracące pracę wskutek nadejścia drugiej fali zachorowań i towarzyszących jej obostrzeń w gospodarce.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Ile powinna wynosić płaca minimalna? To zależy co chcemy osiągnąć [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker