Polska

Sytuacja w budownictwie nieco gorsza niż przed rokiem

Dostępne Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2020 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 15,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 9,8% niższa niż przed rokiem. W sierpniu produkcja była niższa niż przed rokiem o 12,1%. Choć warto zaznaczyć, że sytuacja w budownictwie nadal jest nieco gorsza niż przed rokiem. W okresie I – IX 2020 produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 1,6%.

Sytuacja w budownictwie nadal nie zachwyca, ale w przemyśle i handlu detalicznym jest znacznie gorzej

We wrześniu produkcja budowlano-montażowa zazwyczaj jest wyraźnie wyższa od notowanej w sierpniu. Koniec kwartału sprzyja bowiem fakturowaniu prac, tak w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, jak i w przypadku inwestycji przedsiębiorstw. Prac tych jest sporo – wszak lato sprzyja robotom budowlanym.

Zobacz także: Sprzedaż gazu CNG napędzają głównie autobusy miejskie

Wzrost tegoroczny zanotowany we wrześniu był zbliżony do oczekiwanego. Jednocześnie okazał się nieco większy od notowanego przed rokiem. Budownictwo początkowo było jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem był mało odczuwalny. Jednak z początkiem kwartału trzeciego dały się już odczuć pierwsze decyzje o wstrzymaniu lub anulowaniu części projektów inwestycyjnych, w tym budowlanych. Istotne dla wyników okazały się też pewne opóźnienia natury administracyjno-organizacyjnej. Myśląc jednak o słabych w ostatnim czasie wynikach budownictwa trzeba pamiętać, że w ujęciu narastająco od początku roku, ich dynamika po trzech kwartałach roku (-1,6%) wciąż prezentuje się lepiej niż w przemyśle (-3,2%) czy w handlu detalicznym (-3,1%).

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, a wraz z nią ceny

Wrześniowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 15,5% był wypadkową wzrostów w budowie budynków (o 21,1%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 14,4%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,7%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie o 9,8% była wypadkową spadków notowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 14,5%), w budowie budynków (o 6,3%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 4,4%).

Zobacz także; Rząd rozważa nowe obostrzenia! Zakaz wesel, sprzedaż alkoholu do 19 i nauka zdalna

Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu okazały się 0,3% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie o 2,5% wyższe niż przed rokiem. W sierpniu ceny wzrosły o 0,2% i okazały się o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się we wrześniu zbliżona do sierpniowej oraz o 10,6% niższa niż przed rokiem.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Liczba internetowych ogłoszeń sprzedaży mieszkań osiągnęła rekordową wartość

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker