Polska

Sytuacja w budownictwie nieco gorsza niż przed rokiem

Dostępne Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2020 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 15,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 9,8% niższa niż przed rokiem. W sierpniu produkcja była niższa niż przed rokiem o 12,1%. Choć warto zaznaczyć, że sytuacja w budownictwie nadal jest nieco gorsza niż przed rokiem. W okresie I – IX 2020 produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 1,6%.

Sytuacja w budownictwie nadal nie zachwyca, ale w przemyśle i handlu detalicznym jest znacznie gorzej

We wrześniu produkcja budowlano-montażowa zazwyczaj jest wyraźnie wyższa od notowanej w sierpniu. Koniec kwartału sprzyja bowiem fakturowaniu prac, tak w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, jak i w przypadku inwestycji przedsiębiorstw. Prac tych jest sporo – wszak lato sprzyja robotom budowlanym.

Zobacz także: Sprzedaż gazu CNG napędzają głównie autobusy miejskie

Wzrost tegoroczny zanotowany we wrześniu był zbliżony do oczekiwanego. Jednocześnie okazał się nieco większy od notowanego przed rokiem. Budownictwo początkowo było jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem był mało odczuwalny. Jednak z początkiem kwartału trzeciego dały się już odczuć pierwsze decyzje o wstrzymaniu lub anulowaniu części projektów inwestycyjnych, w tym budowlanych. Istotne dla wyników okazały się też pewne opóźnienia natury administracyjno-organizacyjnej. Myśląc jednak o słabych w ostatnim czasie wynikach budownictwa trzeba pamiętać, że w ujęciu narastająco od początku roku, ich dynamika po trzech kwartałach roku (-1,6%) wciąż prezentuje się lepiej niż w przemyśle (-3,2%) czy w handlu detalicznym (-3,1%).

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, a wraz z nią ceny

Wrześniowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 15,5% był wypadkową wzrostów w budowie budynków (o 21,1%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 14,4%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,7%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie o 9,8% była wypadkową spadków notowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 14,5%), w budowie budynków (o 6,3%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 4,4%).

Zobacz także; Rząd rozważa nowe obostrzenia! Zakaz wesel, sprzedaż alkoholu do 19 i nauka zdalna

Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu okazały się 0,3% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie o 2,5% wyższe niż przed rokiem. W sierpniu ceny wzrosły o 0,2% i okazały się o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się we wrześniu zbliżona do sierpniowej oraz o 10,6% niższa niż przed rokiem.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Liczba internetowych ogłoszeń sprzedaży mieszkań osiągnęła rekordową wartość

Polecane artykuły

Back to top button