Polska

Inflacja przekroczy 9%? Niepokojące wyniki badania

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton, aż 71% średnich i dużych firm w Polsce zamierza w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów. To najwyższy odczyt w historii badań. Sytuacja ta może spowodować, iż inflacja przekroczy 9%.


Do dość niepokojących wniosków można dojść po zapoznaniu się z wynikami badania International Business Report prowadzonego przez Grant Thornton.

Inflacja przekroczy 9%?

Inflacja w Polsce wyniosła w październiku 6,8%. To najwyższa dynamika cen od dwóch dekad. Niestety badania polskich firm nie przynoszą pozytywnych wniosków. W najnowszej edycji badania International Business Report aż 71% średnich i dużych firm w Polsce zamierza w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów. Jednocześnie tylko 5% chce je obniżać.

— Wskaźnik netto (odsetek firm planujących podwyżki cen minus odsetek firm planujących obniżki) wynosi więc 66 pkt proc. To zdecydowanie najwyższy wynik w 11-letniej historii badania. Wskaźnik ten kształtował się w poprzednich edycjach w przedziale 19-41 pkt proc —  komentują autorzy badania.

Co istotne — dotychczas ten wskaźnik był dość dobrze skorelowany z poziomem inflacji w kraju (patrz wykres poniżej). Jeżeli za wzrostem deklaracji pójdzie stopa inflacji, to w 2022 możemy spodziewać się odczytu na poziomie 9%.

: Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które planują podwyżki cen w 12 miesiącach pomniejszony o odsetek tych, które planują obniżki oraz inflacja

Polska wśród liderów badania

Co niepokojące, Polska znalazła się w czołówce państw pod względem wysokości tego wskaźnika.

— Na 22 analizowane duże gospodarki na świecie, wyższy odsetek firm planujących podwyżki odnotowano jedynie w Turcji — wskaźnik netto (odsetek firm zapowiadających podwyżki minus tych planujących obniżki) wyniósł tam 72 pkt proc. Warto jednak pamiętać, że Turcja jest krajem, który zmaga się z dużymi problemami inflacyjnymi — w 2021 roku ceny konsumpcyjne rosły dotychczas średnio o 17% rok do roku. — komentują eksperci Grant Thornton.

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że dane dotyczą październikowego badania w Polsce oraz lutowego w reszcie państw. Inflacja w lutym wynosiła w Polsce jedynie 2,4%. Można więc z dużą dozą pewności, że realnie Polska nie zajmuje aż tak wysokiego miejsca.

: Odsetek średnich i dużych firm, które w najbliższych 12 miesiącach planują podwyżki cen minus odsetek tych, które planują obniżki (w %)*

Dlaczego firmy podnoszą ceny?

Wśród powodów podnoszenia cen, można wymienić przede wszystkim dwa najważniejsze czynniki. Po pierwsze jest nim duży popyt. Mimo pandemii, dynamika PKB, produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej w Polsce jak i na świecie odnotowuje bardzo dobre wyniki. Widać to m.in. w cenach surowców czy energii elektrycznej. Drugim powodem jest wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

— W 2021 roku już 65% badanych przez Grant Thornton szefów średnich i dużych przedsiębiorstw deklaruje, że wysokie koszty energii są dla nich „silną” bądź „bardzo silną” barierą w rozwoju. Odsetek ten z roku na rok rośnie. W 2016 roku wynosił zaledwie 16%. W podobny sposób narasta bariera wysokich kosztów pracy – odsetek szefów firm wskazujących tę barierę wzrósł od 2016 roku z 43% do obecnych 67%. Przedsiębiorstwa są więc podwójnie zdeterminowane do podwyżek — nie tylko „mogą” podnosić ceny, ale wręcz „muszą” to robić, aby utrzymać rentowność — stwierdzają eksperci Grant Thornton.

: Odsetek średnich i dużych firm, dla których wysokie koszty energii i pracy są „silną” bądź „bardzo silną” barierą w rozwoju (w %)

Zobacz też: Inflacja CPI coraz wyższa! Do końca roku może wynosić nawet 7%!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker