Europa

Młodzi pracownicy w UE są najbardziej dotknięci kryzysem

Kryzys covidowy uderzył w rynek pracy. Grupą, w którą ten kryzys uderzył najmocniej byli młodzi pracownicy w UE.


Młodzi pracownicy w UE są najbardziej dotknięci kryzysem

W 2020 roku wzrost stopy bezrobocia w UE zanotowano we wszystkich grupach wiekowych. Wzrost ten jednak była różny dla młodych i starszych pracowników. Wzrostom przyjrzeli się w najnowszym Tygodniku Ekonomicznym eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

— W czasie kryzysu covidowego najwyższy wzrost stopy bezrobocia odnotowano wśród osób młodych. W całej Unii Europejskiej w 2020 r. stopa bezrobocia wśród młodych, a więc osób w wieku 15-24 lat, wzrosła o 2 pkt. proc. — z poziomu 14,8 proc. do 16,8 proc. W starszych kohortach wiekowych przyrost stopy bezrobocia był mniejszy i malał wraz z wiekiem. Wśród osób w wieku 50-54 lat stopa bezrobocia wzrosła minimalnie — o 0,2 pkt. proc. — zauważają ekonomiści PIE.

Przyrosty w poszczególnych grupach prezentuje poniższy wykres.

Wzrost stopy bezrobocia w 2020 roku

Sytuacja osób młodych na zależy głównie o sytuacji makroekonomicznej w kraju. Wyższa stopa ogólnego bezrobocia wiąże się zwykle z wyższą stopą bezrobocia wśród młodych. Co jednak istotne, wskaźniki te nie są sobie równe. Bezrobocie wśród najmłodszych jest od 2 do 4 razy wyższe od wskaźnika wśród ogółu osób w wieku produkcyjnym. Młodzi są pierwszymi osobami to zwolnienia i ostatnimi do zatrudnienia. 

Wskaźnik bezrobocia wśród młodych oraz w ogóle populacji

Praca w czasie studiów popłaca

Jak zauważają ekonomiści PIE, praca w czasie studiów jest istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na wysokość przyszłego wynagrodzenia.

— Wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów dowodzą, że doświadczenie zawodowe osób młodych, zdobyte jeszcze w trakcie studiów, jest istotnym czynnikiem zwiększającym wartość przyszłego wynagrodzenia, a także skutecznie chroniącym przed bezrobociem. Prawidłowość ta może sugerować, że łączenie pracy zawodowej ze studiami jest panaceum na problemy bezrobocia i niskich wynagrodzeń wśród osób młodych. Tak jest jednak w ograniczonym zakresie — komentują.

Bazując na danych Eurostatu, można zauważyć, że im kraj bogatszy, tym większy odsetek osób łączącym naukę z pracą zawodową. Obecnie najwyższy odsetek łączących pracę zawodową z nauką możemy spotkać w najbogatszych państwach Europy. Są to przede wszystkim kraje nordyckie takie jak Norwegia, Islandia czy Dania, oraz w Niemczech, Szwajcarii i Holandii.

— W państwach tych połowa lub więcej młodych w wieku 15-24 lata pracuje, a istotna część z nich łączy pracę i naukę. W Holandii jest to 46,9 proc., w Islandii 43,0 proc., w Szwajcarii 39,7 proc. populacji osób młodych. Z kolei w państwach Europy Południowej oraz Europy Środkowo-Wschodniej uczestnictwo młodych w rynku pracy na ogół nie przekracza 30 proc., przy czym szczególnie niski jest odsetek młodych łączących pracę zawodową z nauką — zauważają autorzy raportu.

Korelację pomiędzy PKB per capita a odsetkiem osób łączących naukę z pracą przedstawia poniższy wykres.

PKB per capita a odsetek łączących pracę zarobkową z nauką, 2020

Zobacz też: Rynek pracy w czasie pandemii nie dla kobiet i młodych

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker