Polska

Wyniki spisu powszechnego 2021: wzrost liczby mieszkań, spadek liczby ludności

Główny Urząd Statystyczny zorganizował konferencję, na której zaprezentował wyniki spisu powszechnego 2021. Wstępne wyniki zaprezentowano w Pałacu Prezydenckim, w czasie inauguracji III Kongresu Demograficznego.

Wyniki spisu powszechnego 2021 – spis ludności i mieszkań

Prezes GUS, Dominik Rozkrut, zaprezentował wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Na dzień referencyjny 31 marca w Polsce mieszkało 38 179 800 osób. Jest to spadek o 0,9% (332 tys.) w porównaniu z wynikami spisu 2011 roku. W strukturze płci zaszły nieznaczne zmiany (51,5% kobiet i 48,5% mężczyzn).

Na przestrzeni dekady zaszły duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (z 18,7% w 2011 roku do 18,2% w 2021 roku) oraz produkcyjnym (z 64,4% do 60,0%). Zaobserwowano wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co oznacza starzenie się polskiego społeczeństwa. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej) wzrosła w stosunku do 2011 roku, kiedy ostatnio przeprowadzono spis powszechny, o 28%.

Coraz więcej mieszkań w Polsce

Nastąpił zdecydowany wzrost jeśli chodzi o liczbę mieszkań i budynków. Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że na dzień 31 marca 2021 roku w Polsce było 15,2 mln mieszkań w Polsce (wzrost o 12,6%). Liczba budynków wyniosła 6,8 mln budynków (wzrost o 13,3%). Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności wyniosła  1121,3 mln m2, a to oznacza wzrost o 18,5%. W spisie wzięło udział ok. 95% Polaków, ponad 40% nich dostarczyło informacji online. To duża zmiana w stosunku do roku 2011, gdy udział online w spisie wzięło udział zaledwie kilka procent.

Zobacz także: Spis rolny 2020 – maleje liczba gospodarstw rolnych w Polsce

Warto przypomnieć, że odmowa udziału w spisie jest w świetle prawa czynem zabronionym i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce. Grozi za to grzywna sięgająca nawet 5000 zł. Rachmistrzowie w zeszłym roku zadawali pytania dotyczące m.in. charakterystyki demograficznej, aktywności ekonomicznej, wykształcenia, zasoby mieszkaniowe, charakterystykę etniczno-kulturową oraz migracje. Nie uwzględniano pytań dotyczących zarobków. Odpowiedzi na niektóre pytania można było odmówić. Za udział w spisie przewidziane były również nagrody. 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker