EnergetykaPolska

Wirtualna elektrownia, czyli efektywne, scentralizowane zarządzanie źródłami energiami

Grupa ORLEN planuje wdrożenie wirtualnej elektrowni (Virtual Power Plant, VPP). Technologia ta umożliwia koordynację źródeł wytwórczych energii na terenie całego kraju za pomocą centralnego systemu sterowania. Wirtualna elektrownia ma umożliwić wspólne bilansowanie, optymalizowanie produkcji i raportowanie poszczególnych jednostek wytwórczych, a także zapewnić automatyzację wewnętrznych procesów koncernu.

Czym jest wirtualna elektrownia?

Wirtualna elektrownia to scentralizowany system informatyczny, który służy do monitorowania, kontrolowania i efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi. Technologia VPP zbiera informacje o produkcji energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach wytwórczych, a następnie wykorzystuje zebrane informacje w taki sposób, aby zminimalizować zużycie paliw, awaryjność oraz emisje dwutlenku węgla. W praktyce dzięki wykorzystaniu analizowanego rozwiązania można zapewnić stabilną pracę systemu elektroenergetycznego, a tym samym zagwarantować nieprzerwane dostawy energii do odbiorców.

Zobacz także: ORLEN i Horus-Energia opracowały innowacyjny system Multifuel

To szczególnie istotne ze względu na ciągle zmieniające się zapotrzebowania na energię elektryczną oraz trwającą zieloną transformację. W systemie elektroenergetycznym coraz większą rolę odgrywają odnawialne źródła energii, także te prosumenckie, oraz klastry i spółdzielnie energetyczne. Biorąc pod uwagę te informacje, nie powinno dziwić, że analizowanie rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością wśród firm energetycznych. Zwłaszcza tych, które podobnie jak Grupa ORLEN, w swoim portfolio mają dużą liczbę odnawialnych źródeł energii.

Technologia VPP przybliży Grupę ORLEN do neutralności emisyjnej

Projekt budowy wirtualnej elektrowni jest elementem Strategii Digitalizacji Segmentu Energetyki Grupy ORLEN. Przyjęta przez ORLEN ścieżka wdrożenia technologii VPP zapewnia centralizację i integrację zarówno jednostek OZE, jak i konwencjonalnych źródeł energii. Zgodnie ze strategią koncernu potencjał mocy jednostek mogących podlegać integracji w ramach systemu VPP będzie wynosić ponad 16 GW już w 2030 roku. Na początku, czyli zgodnie z harmonogram w 2025 roku, wirtualna elektrownia ma zostać wdrożona wyłącznie w spółce ORLEN. W kolejnych etapach rozwoju możliwa będzie stopniowa integracja jednostek wytwórczych pozostałych spółek Grupy. Po tym etapie planowane jest zaś rozpoczęcie udostępnienia jej podmiotom zewnętrznym.

Zobacz także: Wirtualna elektrownia jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu energią

Wirtualna elektrownia zapewni synergię działań Grupy ORLEN, która w wyniku przeprowadzonych przejęć i fuzji Grup Kapitałowych Energa, LOTOS i PGNiG, umacnia swoją pozycję w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern systematycznie zwiększa inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Aktualnie ORLEN pozyskuje już energię z fotowoltaiki, hydroelektrowni i lądowych farm wiatrowych, a w niedalekiej przyszłości – również z morskich farm wiatrowych oraz biogazu i biometanu. Inwestycja przyczyni się do jeszcze efektywniejszego zarządzania tymi jednostkami, przybliżając koncern do realizacji ambitnego celu osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Wirtualna elektrownia to nie tylko mniejsze emisje, ale również niższe koszty

Jak podkreśla Marcin Piekarski, Kierownik Zespołu ds. Digitalizacji Energetyki ORLEN, koncern wykorzysta potencjał digitalizacji, aby agregować moce aktywów energetycznych Grupy. Inwestycja będzie możliwa dzięki szczegółowej analizie danych produkcyjnych, sieciowych, rynkowych i pogodowych. Zgromadzone dane, w połączeniu z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, w tym sztuczną inteligencją, pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie aktywami energetycznymi Grupy ORLEN. Wirtualna elektrownia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego, zagwarantuje stabilność dostaw energii, zminimalizuje ryzyko jej nadprodukcji, a przede wszystkim wpłynie na poprawę sprawności produkcji, co w przyszłości może ograniczyć koszty produkowanej energii.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Co zakłada nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker