Polska

Płaca minimalna w 2025 roku znacząco wzrośnie. Jednak już tylko raz

Płaca minimalna w 2025 roku może przekroczyć 4 500 złotych. Zależy to jednak o wzrostu naszego przeciętnego wynagrodzenia

Płaca minimalna w 2025 roku może ponownie wzrosnąć. Według wyliczeń głównego ekonomisty Federacji Pracodawców Polskich przekroczy 4 500 złotych miesięcznie. Musi jednak zostać spełniony pewien warunek.

Płaca minimalna w 2025 roku

Na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Rządu na lata 2024-2027 można wnioskować, że płaca minimalna w 2025 roku może wzrosnąć maksymalnie o 8,1%. Oczywiście, aby ten scenariusz się spełnił, muszą zaistnieć pewne warunki. Jeżeli płaca minimalna w 2025 roku wzrośnie o maksymalne 8,1%, będzie wynosiła 4617,80 zł brutto. W przeliczeniu na godziny płaca minimalna w 2025 roku będzie wynosiła 30,20 zł.  Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 317,80 zł w porównaniu do początku 2024 roku.

Powyższy wzrost płacy minimalnej na 2025 roku jest prognozowany na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Rządu. Według niego płaca minimalna powinna rosnąć waloryzowana o prognozowaną inflację oraz o 2/3  prognozowanego wzrostu gospodarczego. Jednak jest haczyk. Płaca minimalna musi wynosić poniżej 50% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 roku. Ostateczne wyniki przeciętnego wynagrodzenia poznamy w połowie maja. Jeżeli płaca minimalna będzie plasowała się powyżej 50% średniej pensji, wtedy płaca minimalna w 2025 roku zostanie zrewaloryzowana jedynie o prognozę inflacji.

Zobacz także: Zarobki w Polsce? Szybko gonimy Japonię, ale od Niemiec dzielą nas lata świetlne

Zestawienie przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia 2023

W takim przypadku płaca minimalna w 2025 roku będzie oczywiście niższa. Wzrost płacy minimalnej będzie się wtedy plasował w okolicach 4,1%. Przełoży się to na 4 510,90 zł brutto. W takim przypadku stawka godzinowa plasowałaby się na poziomie 29,50 zł. Oznacza to wzrost płacy o 210,90 zł względem początku 2024 roku. Wyliczeń dokonał Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Na podstawie dotychczasowych danych zebranych przez GUS możemy stwierdzić, że w ostatnim kwartale 2023 roku płaca minimalna stanowiła więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo wzrost płacy minimalne w 2024 roku mógł zachować ten stosunek. Warto także zaznaczyć, że wynagrodzenia w polskiej gospodarce rosną dość dynamicznie. Następuje odbicie realnego wzrostu wynagrodzeń. Wiele również zapowiada, że w 2025 roku płaca minimalna wzrośnie już tylko jednokrotnie, zamiast dwu jak, chociażby w ubiegłym i tym roku. Przypomnijmy, że według wcześniejszym zapowiedziom płaca minimalna od drugiej połowy obecnego roku wzrośnie do 4 300 zł. Oznacza to 28,10 zł na godzinę.

Płaca minimalna w długim okresie

Na podstawie wyliczenia prognozy przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości możemy w dłuższym terminie szacować wysokość płacy minimalnej. Wiemy, że realnie nasze przeciętne wynagrodzenie rosło o 2,5% rok do roku. Relacje między przeciętnym wynagrodzeniem a płacą minimalną oscyluje w okolicach 50%. Posiadając prognozy inflacji możemy szacować wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz poziom płacy minimalnej.

Na podstawie średniej realnego wzrostu, a także prognoz inflacji od Międzynarodowego Funduszu Walutowego nominalny wzrost będzie kształtował się następująco: 2024 – 8,9%; 2025 – 7%; 2026 – 6,1%; 2027 – 5,4%; 2028 – 5%. Na wszystkie kolejne lata przyjęliśmy wartość 6%.

Z drugiej strony jak wcześniej zostało zauważone lata 2022 oraz 2023 lekko zawyżyły wcześniej przedstawioną średnią. Dlatego postanowiliśmy przyjąć jeszcze dwie inne ścieżki wzrostu. Dla scenariusza gdzie zarówno inflacja jak i realny wzrost będzie niższy, wyznaczyliśmy ścieżkę 5%. Dla bardzo optymistycznej wersji, w której realne wynagrodzenie będzie rosło szybciej lub/i inflacja będzie wyższa, wyznaczyliśmy ścieżkę 7%. Argumentem za nią jest wyliczona średnia z lat 2004-2028, która wynosi około 6,5%.

Wszystkie zmienne są przedstawione na poniższym wykresie:

Zobacz także: Płaca minimalna 10 tys. zł miesięcznie? Wiemy kiedy w Polsce osiągnie taki poziom

Jak możemy zauważyć, wynik korzystający z prognoz inflacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego zaczyna się wypłaszczać, w ostatnich latach osiągając wzrost na poziomie 5%. Jeżeli przyjęte tutaj założenia będą zgodne z rzeczywistością w okolicach 2028/2029 roku nasze przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie około 10 000 zł.

Prognozy przeciętnego wynagrodzenia

Przyjrzyjmy się na początku środkowej ścieżce średniego nominalnego wzrostu na poziomie 6%. Możemy zauważyć, że przyspiesza ona lekko względem prognoz z użyciem inflacji MFW. W okolicach 2036 roku pensja miałaby wynosić już około 15 000 zł. 20 000 zł, które nas interesuje, zostałoby osiągnięte po 2040 roku. Możemy zatem zakładać, że minimalna kształtująca się przeważnie w przedziale 45-50% przeciętnego wynagrodzenia, poziom 10 000 zł miesięcznie osiągnie mniej więcej w latach 2040-2045.

Zobacz także: Niemiecki przewoźnik mocno na minusie! Wszystko przez… strajki

Przyjmując ścieżkę z większym wzrostem nominalnym przez wyższy wzrost nominalny lub/i inflację możemy zakładać osiągnięcie progu 15 000 zł już w okolicach roku 2035. Poziom 20 000 zł również zostanie osiągnięty szybciej. Prawdopodobnie w roku 2039. Oznacza to, że interesujący nas poziom płacy minimalnej powinien być osiągnięty mniej więcej w latach 2039-2043.

Ostatnia wyznaczona przez nas ścieżka zakłada spadek tempa wzrostu realnego wynagrodzenie lub/i inflacji. W tym scenariuszu próg 15 000 zł zostanie osiągnięty dopiero w okolicach 2037 roku. Natomiast poziom 20 000 zł dopiero w okolicach 2043 roku. Oznacza to, że interesujący nas poziom płacy minimalnej mógłby być osiągnięty w latach 2043-2048.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker