Polska

Przemysł nie przejmuje się ogłaszanym przez ekonomistów potencjalnym spowolnieniem

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,6% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,6%, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 9,8% – podał Główny Urząd Statystyczny.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lutym br.

W stosunku do marca ub. roku sprzedaż w przemyśle wzrosła w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 37,4%, urządzeń elektrycznych – o 15,4% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 12,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,0%.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w marcu 2019 r. rdr o 4,5 proc., a mdm wzrostu o 8,8 proc., czyli wyraźnie niższego niż odnotowano.

Wzrost produkcji przemysłowej jest nieco zaskakującym zjawiskiem w obliczu spowolnienia gospodarczego w krajach Europy Zachodniej a zwłaszcza w Niemczech. Z każdym miesiącem wieszczy się gorszą sytuację w polskim przemyśle i z każdym miesiące nadejście spowolnienia jest odkładane. Szczególnie dobrze wygląda produkcja przemysłowa po uwzględnieniu czynników sezonowych, czyli takich jak np. różnica w dniach pracujących. Wzrost na poziomie 7,8 proc. jest naprawdę dobrym wynikiem, który na razie nie pomaga analitykom w trafności ich prognoz.

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker