Polska

Sejm zmienił ustawę o obrocie ziemią

Sejm znowelizował w piątek ustawę o obrocie ziemią, na mocy której zwiększy się powierzchnia gruntów, które będzie mógł nabyć nierolnik zarówno na wsi jak i na terenie miasta.

W myśl nowej wersji ustawy osoby nie będące rolnikami będą mogły kupić działkę do 1 ha, a nie jak wcześniej do 0,3 ha. Zasady dotyczą zarówno gruntów zlokalizowanych w mieście jak i poza nim. W ustawie zostało wprowadzone jednak pewne obostrzenie. Inwestor będzie mógł nabyć w mieście dowolną liczbę działek pod warunkiem, że ich powierzchnia sumarycznie nie przekroczy 1 ha. Z kolei na wsi możliwe będzie nabycie tylko jednej działki.

Jeśli natomiast powierzchnia zakupionych gruntów przekroczy 1 hektar, to konieczne będzie prowadzenie gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10. Ponadto możliwe będzie zbycie takich gruntów przez upływem pięciu lat za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nie jak do tej pory za zgodą sądu.

Pierwotna wersja ustawy została wprowadzona 14 kwietnia 2016 r., a w życie weszła od maja tego samego roku. Wielu notariuszy wskazywało, że po jej wprowadzeniu drastycznie spadła liczba transakcji kupna/sprzedaży gruntów i „cofnęła rynek obrotu ziemią do głębokiego komunizmu”. Ustawa była krytykowana już od dłuższego czasu i jak widać Sejm krytykę uznał za zasadną zmieniający tym samym nieco uwarunkowania dotyczące transakcji.

Polecane artykuły

Back to top button