Polska

Sejm zmienił ustawę o obrocie ziemią

Sejm znowelizował w piątek ustawę o obrocie ziemią, na mocy której zwiększy się powierzchnia gruntów, które będzie mógł nabyć nierolnik zarówno na wsi jak i na terenie miasta.

W myśl nowej wersji ustawy osoby nie będące rolnikami będą mogły kupić działkę do 1 ha, a nie jak wcześniej do 0,3 ha. Zasady dotyczą zarówno gruntów zlokalizowanych w mieście jak i poza nim. W ustawie zostało wprowadzone jednak pewne obostrzenie. Inwestor będzie mógł nabyć w mieście dowolną liczbę działek pod warunkiem, że ich powierzchnia sumarycznie nie przekroczy 1 ha. Z kolei na wsi możliwe będzie nabycie tylko jednej działki.

Jeśli natomiast powierzchnia zakupionych gruntów przekroczy 1 hektar, to konieczne będzie prowadzenie gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10. Ponadto możliwe będzie zbycie takich gruntów przez upływem pięciu lat za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nie jak do tej pory za zgodą sądu.

Pierwotna wersja ustawy została wprowadzona 14 kwietnia 2016 r., a w życie weszła od maja tego samego roku. Wielu notariuszy wskazywało, że po jej wprowadzeniu drastycznie spadła liczba transakcji kupna/sprzedaży gruntów i „cofnęła rynek obrotu ziemią do głębokiego komunizmu”. Ustawa była krytykowana już od dłuższego czasu i jak widać Sejm krytykę uznał za zasadną zmieniający tym samym nieco uwarunkowania dotyczące transakcji.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker