Europa

Kto generuje najwięcej odpadów, a kto najmniej?

Szacuje się, że średnia ilość odpadów komunalnych wytworzonych w Unii Europejskiej wynosi 486 kg na osobę. Liczba ta pozostaje niezmieniona od 2016 r. i jest o 7 proc. niższa niż najwyższa wartość z 2002 r., kiedy to na jednego mieszkańca przypadało 525 kg odpadów na osobę – podaje Eurostat.

Państwa członkowskie UE, które wygenerowały najwięcej odpadów komunalnych na osobę w 2017 r., to Dania (781 kg na osobę), Cypr (szacowany na 637 kg na osobę) i Niemcy (szacowany na 633 kg na osobę).

Na drugim końcu są trzy państwa, które wytworzyły mniej niż 350 kg odpadów komunalnych na osobę w 2017 r . były to kolejno Rumunia (272 kg na osobę), Polska (315 kg na osobę) i Czechy (344 kg na osobę).

municipal waste generated

W zestawieniu uwzględniono również trzy kraje spoza UE – Norwegię, Szwajcarię i Islandię. Obywatel każdego z tych państw generuje przeciętnie mniej śmieci niż Duńczycy, jednak więcej niż drudzy w zestawieniu Cypryjczycy. Na jednego Norwega, Szwajcara i Islandczyka przypada odpowiednio 748 kg, 706 kg oraz 656 kg odpadów komunalnych.

Warto również zauważyć, że ilość generowanych odpadów nie jest równoznaczna z wpływem danego społeczeństwa na środowisko. Istotnym jest również fakt jak przetwarzane są śmieci i czy poddawane się recyklingowi. To ważne, gdyż może się okazać, że społeczeństwo, w którym wytwarza się 400 kg śmieci na osobę ma zdecydowanie bardziej negatywny wpływ na środowisko niż obywatele kraju gdzie na osobę produkuje się 800 kg odpadów.

Wytwarzamy coraz mniej odpadów

Porównując dane z 2017 roku do danych z 2005 roku widać, że nastąpił spadek w ilości wygenerowanych na mieszkańca śmieci, przynajmniej porównując do siebie średnią UE. 14 lat temu średnia wynosiła 515 kg, podczas gdy obecnie jest to wspomniane 486 kg.

Municipal waste generated 2005 and 2017 kg per capita

Są jednak kraje gdzie ilość wygenerowanych odpadów komunalnych wyraźnie wzrosła. W tej grupie znajdują się Czechy, Słowacja, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Portugalia, Finlandia, Grecja, Niemcy oraz Dania.

We wszystkich pozostałych krajach nastąpił spadek. Procentowo największy w Bułgarii i Hiszpanii. W Polsce spadek był bardzo niewielki i ilość wygenerowanych na mieszkańca odpadów w obu latach była bardzo zbliżona – 320 kg w 2005 roku, do 315 kg w 2017 roku.

Municipal waste generated in selected years 1995 2017 kg per capita

Wspomniana trójka krajów spoza UE odnotowała wzrost ilości odpadów, jednak zdecydowanie największy wzrost był w Norwegii, gdzie w 2005 roku wytwarzano w przeliczeniu na mieszkańca 426 kg. Obecnie – przypomnijmy – jest to 748 kg. 

Eurostat zauważa również, że znacznie wzrósł odsetek odpadów, które podlegają recyklingowi. W 2005 roku było to zaledwie 17 proc. podczas gdy w 2017 roku było to już 46 proc.

Spoglądając na zestawienie widać, że istnieje duża zależność między zamożnością społeczeństwa, a wytwarzanymi odpadami. Zdecydowanie więcej śmieci generują bogate społeczeństwa, podczas gdy te biedniejsze na ogół są w końcówce zestawienia. Podobnie jest również w przypadku zużycia energii elektrycznej. Niemniej jednak Eurostat zaznacza, że dane dotyczą wszystkich zebranych odpadów co oznacza, że nie uwzględnia np. tych, które lądują w piecach, co w niektórych społecznościach jest ciągle popularną praktyką.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

  

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker