Polska

PKB w IV kwartale spowolniło, jednak 2019 rok okazał się lepszy niż pierwotnie

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,2 proc. rok do roku, wobec 4,9 proc. w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

W IV kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,2 proc. w porównaniu z IV kwartałem ub. roku.

W IV kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 2,2 proc. Był on jednak niższy od popytu notowanego w III kwartale 2019 r. (wzrost o 3,3 proc.).

W stosunku do opublikowanego w dniu 29.01.2020 r. wstępnego szacunku wzrost produktu krajowego brutto w 2019 r. był wyższy o 0,1 p. proc. i wyniósł 4,1 proc.

Chcesz rzetelnego dziennikarstwa? Wesprzyj nas na Patronite!

patornite2

 

Polecane artykuły

Back to top button