GospodarkaPolska

Wodorowy projekt Grupy ORLEN z unijnym finansowaniem

Projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland Grupy ORLEN otrzymał bezzwrotne, unijne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Środki te zostaną wykorzystane do budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive.

Kolejny projekt Grupy ORLEN otrzymał środki z Unii Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała wyniki naboru w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility. 42 projekty łącznie otrzymały dotacje w wysokości 424 mln euro. Projektom zakładającym budowę infrastruktury tankowania wodoru przyznano ponad 120 mln euro. Przy czym ponad połowę z tej kwoty otrzymał projekt Grupy ORLEN, Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. Jest to największy grant w historii unijnego instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze wodoru.

Zobacz także: Całodobowe tankowanie wodorem wkrótce w Poznaniu na stacji ORLEN

Unijne środki zostaną przeznaczone na realizację trzeciej fazy analizowanego projektu. W ramach pierwszych dwóch etapów, na które koncern otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 mln zł z funduszu „Łącząc Europę”, ORLEN realizuje budowę 8 stacji tankowania wodoru w Polsce oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku. W ramach trzeciego etapu projektu koncern planuje zbudować kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych na sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Oprócz tego, w Szczecinie, Grupa ORLEN zbuduje instalację produkcji wodoru jakości automotive, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Jak podkreśla Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych, jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Grupa ORLEN widzi, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym. Zeroemisyjna komunikacja miejska jest szczególnie ważna w dużych miastach, które na ten cel mogą pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz programów unijnych. Dlatego, razem z samorządami w całej Polsce, koncern rozwija ten rodzaj transportu. Na przykładzie otrzymanego dofinansowania widać, że to właściwy kierunek, zbieżny z tym, który wyznaczyły unijne instytucje.

Zobacz także: Lokomotywa wodorowa ORLENU już na torach!

Grupa ORLEN stawia na wodór

Wodór jako alternatywa dla paliw konwencjonalnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji sektora transportu. Z tego powodu Grupa ORLEN konsekwentnie rozwija infrastrukturę wodorową. Do 2030 roku koncern zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego, cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Paliwa wodorowe będą dostarczane do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie ORLEN do 2030 roku wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tysięcy ton odnawialnego wodoru rocznie na koniec obecnej dekady.

Ponadto oprócz infrastruktury ORLEN rozwija również technologie mające uczynić paliwa wodorowe jak najbardziej efektywnymi. W tym roku konsorcjum składające się ze spółki ORLEN, która była liderem całego przedsięwzięcia, Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zakończyło realizację projektu badawczo-rozwojowego VETNI. W wyniku prac uzyskano technologię, która umożliwia zużycie mniejszej ilości energii elektrycznej do wyprodukowania 1 kg wodoru niż w innych aktualnie zastosowanych systemach. Budowa elektrolizera oraz przejście z instalacji laboratoryjnych na obiekt przemysłowy dostarczyły cennych informacji i doświadczenia w skalowaniu i rozwoju elektrolizerów stałotlenkowych. Projekt Grupy ORLEN zrealizowano w czasie 28 miesięcy.

Zobacz także: ORLEN liderem projektu VETNI. To innowacyjny system wytwarzania wodoru

Ponadto jeszcze w tym samym miesiącu należąca do Grupy ORLEN Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini została pierwszym w Polsce i trzecim na świecie laboratorium z akredytacją zaawansowanych metod badawczych wodoru jakości automotive. Dzięki temu laboratorium już teraz może rozpocząć dalsze prace nad wodorem jakości automotive. To spore ułatwienie dla jego producenta, spółki ORLEN Południe, która skorzysta z możliwości certyfikowania produkowanego wodoru i prowadzenia dalszych badań w akredytowanej pracowni. Co więcej, oddane do użytku przez ORLEN Laboratorium w 2023 roku laboratorium badania wodoru jakości automotive w Pracowni Nawozów i Środowiska Naturalnego we Włocławku zgodnie z harmonogramem uzyska wspomnianą akredytację jeszcze w tym roku.

Kształcenie kadr w dziedzinie technologii wodorowych

Do tego należy pamiętać, że każda nowa technologia potrzebuje dobrze wykształconych, utalentowanych kadr. Z tego powodu Grupa ORLEN uruchomiła kolejną edycję Akademii Wodorowej. Wydarzenie to ma na celu wymianę wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie a studentami 3, 4 i 5 roku bądź absolwentami, którzy stawiają w tej branży swoje pierwsze kroki. Program obejmuje cykl wykładów i warsztatów, a także spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej. Zajęcia organizowane są w różnych miejscach w Polsce i pozwalają uczestnikom projektu zobaczyć w praktyce, jak technologie wodorowe funkcjonują w różnych dziedzinach przemysłu. Wśród 31 uczestników drugiej edycji są reprezentanci z całej Polski, z takich kierunków jak energetyka, OZE o specjalizacji przemysłowej, energetyka wodorowa, fizyka techniczna i prawo.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Ruszyła druga edycja Akademii Wodorowej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker