EnergetykaGospodarkaNewsPolska

ORLEN liderem projektu VETNI. To innowacyjny system wytwarzania wodoru

Konsorcjum, w którego składzie liderem jest ORLEN, a także Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zakończyło realizację projektu badawczo-rozwojowego VETNI. Jego celem było opracowanie oraz budowa innowacyjnego systemu wytwarzania wodoru w technologii elektrolizera SOE (ang. solid oxide electrolysis). Opracowany elektrolizer, zasilany energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, jest kompletnym systemem wytwarzającym i sprężającym wodór, o wydajności ok. 18 kg H2/dobę. Instalacja jest największą tego typu konstrukcją w Polsce.  

W wyniku prac uzyskano technologię, która umożliwia zużycie mniejszej ilości energii elektrycznej do wyprodukowania 1 kg wodoru, niż w aktualnie zastosowanych systemach. Budowa elektrolizera oraz przejście z instalacji laboratoryjnych na obiekt przemysłowy dostarczyły cennych informacji i doświadczenia w skalowaniu i rozwoju elektrolizerów stałotlenkowych. Zaprojektowanie i przeprowadzenie pełnego cyklu badań instalacji VETNI zrealizowano w czasie 28 miesięcy.

Zobacz także: ORLEN i Horus-Energia opracowały innowacyjny system Multifuel

Jak zaznaczyła dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Energetyki Niskoemisyjnej:

Realizacja przedsięwzięcia jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia wykorzystania źródeł niskoemisyjnych. Nakłady energetyczne innowacyjnego procesu wynoszą blisko 42,5 kWh/kg wyprodukowanego H2 w porównaniu do 55-70 kWh/kg wyprodukowanego H2 przy stosowaniu obecnie komercyjnie dostępnych elektrolizerów.

Miastem, w którym zlokalizowano inwestycję, jest Jasło, z uwagi na spełnienie m.in. uwarunkowań technicznych oraz dostępności pary technologicznej o koniecznych parametrach. Za produkcję ważnych elementów elektrolizera odpowiadał mieszczący się w Boguchwale k. Rzeszowa – Oddział Ceramiki CEREL – samodzielna jednostka rozwojowa Instytutu Energetyki.

– Elektrolizer stałotlenkowy został zintegrowany z instalacjami przemysłowymi w  rafinerii w Jaśle. Instalację zabudowano w trzech kontenerach, które zostały między sobą połączone, tworząc kompletny system do wytwarzania i sprężania wodoru z pary wodnej. Dzięki pracom naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw AGH wykazano możliwość oraz zasadność wdrożenia nowej generacji materiałów anodowych dla elektrolizerów SOE, w których m.in. istotnie ograniczono zawartość szkodliwego i drogiego kobaltu – mówi prof. Konrad Świerczek, AGH.

Zobacz także: Lokomotywa wodorowa ORLENU już na torach!

W toku prac B+R mierzone były szczegółowe parametry procesowe instalacji, z uwzględnieniem wydajności ogniw elektrolizera SOE. Ponadto badania procesu wytwarzania wodoru obejmowały zmiany obciążenia i modulację pracy systemu.

– Partnerstwo podmiotów, które realizowały projekt VETNI, pozwala nie tylko tworzyć nowe, unikatowe w skali świata rozwiązania w oparciu o krajowe technologie, ale również pokazuje, jak skuteczna może być współpraca przemysłu ze środowiskiem naukowo-badawczym. Każdy z partnerów miał ściśle określone w projekcie role. Naszą rolą, poza dostawą i posadowieniem elektrolizera oraz prowadzeniem badań ruchowych było wyznaczenie strategii scale-up, oraz dalszych kierunków rozwojowych. W toku realizacji projektu zweryfikowaliśmy szereg nowych koncepcji i rozwiązań, które są istotnym udoskonaleniem technologii – mówi prof. Jakub Kupecki, Dyrektor Instytutu Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy.

Projekt został zrealizowany przez następujące podmioty: koncern ORLEN jako lidera konsorcjum, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka ścieżka, konkurs 1/1.1.1/2021).

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Technologia wodorowa to przyszłość. ORLEN inwestuje w kadry i uruchamia stację

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker