EnergetykaPolska

ORLEN i Horus-Energia opracowały innowacyjny system Multifuel

Pomyślnie zakończyły się testy prototypowego zespołu kogeneracyjnego, wyposażonego w pierwszy na świecie system wielopaliwowy (Multifuel). System ten umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem wodoru, gazu ziemnego bądź ich mieszanki. To unikatowe rozwiązanie zostało opracowane w ramach współpracy między Grupą ORLEN i spółką Horus-Energia.

Opracowany system Multifuel przewyższa rozwiązania dostępne na rynku

Testy prototypowego zespołu kogeneracyjnego o mocy 1MW wyposażonego w system Multifuel potwierdziły wysoką efektywność i niezawodność autorskiej technologii opracowanej przez polskie przedsiębiorstwa. W trakcie ich trwania maksymalna sprawność produkcji energii elektrycznej wzrosła o ponad 5 procent (w odniesieniu do parametrów fabrycznych). Oznacza to, że prototyp wyposażony w system wielopaliwowy wykorzystuje paliwo efektywniej niż standardowe jednostki dostępne na rynku. Testy wykazały również bezpieczeństwo zastosowania mieszaniny wodoru oraz gazu ziemnego w procesach energetycznych.

Zobacz także: ORLEN i GAZ-SYSTEM zmagazynują i zagospodarują CO2

Cechą, która wyróżnia opracowany system Multifuel, jest elastyczność. Gaz ziemny oraz wodór są dostarczane do jednostki wytwarzającej energię poprzez dwa niezależne układy zintegrowane z systemem sterowania i kontroli. Dzięki takiej konstrukcji systemu wielopaliwowego można dowolnie zmienić proporcje składu mieszanki, czego obecnie nie oferuje żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Dawki paliwa są regulowane automatycznie, bez konieczności redukcji mocy, a zmiana parametrów może nastąpić w ciągu jednego cyklu pracy silnika.

System wielopaliwowy – powszechne zastosowanie

System Multifuel zostanie zastosowany komercyjnie już w przyszłym roku. ORLEN będzie go oferował na zasadzie licencji umożliwiającej sprzedaż zespołów kogeneracyjnych z systemem Multifuel jako rozszerzenie oferty specjalnych i konwencjonalnych jednostek wytwórczych. System wielopaliwowy będzie mógł być również montowany w pracujących już jednostkach wytwórczych, co pozwoli obniżyć koszty niskoemisyjnej transformacji energetyki. Technologia ta może być z powodzeniem wykorzystywana w jednostkach wytwórczych, zasilających zakłady przemysłowe, ciepłownie czy obiekty użyteczności publicznej.

Zobacz także: ORLEN VC inwestuje w innowacyjną polską firmę Apeiron Synthesis

Powszechnemu zastosowaniu systemu Multifuel sprzyjać będzie prostota budowy i skalowalność rozwiązania do różnych mocy jednostek wytwórczych. Dodatkowo dzięki temu, że opracowany system wielopaliwowy umożliwia wytwarzanie nisko- i zeroemisyjnej energii elektrycznej i ciepła, może on wspierać oraz stabilizować Krajowy System Elektroenergetyczny – w tym pracę magazynów energii, hubów elektromobilności i klastrów wodorowych. Urządzenie już zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Planowane jest również rozszerzenie ochrony patentowej na terenie Europy i USA.

Wykorzystanie wodoru — energetyczna konieczność

Jak zaznaczyła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Członek Zarządu ORLEN ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, szerokie wykorzystanie paliw alternatywnych, między innymi wodoru, jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej i warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. Grupa ORLEN wspiera ten proces, m.in. rozwijając technologie pomostowe, które zapewnią płynne przejście od paliw kopalnych do nisko- i zeroemisyjnych gazów.

Zobacz także: Polska spółka CTHINGS.CO kolejnym start-upem, w który zainwestował ORLEN

Z wykorzystaniem doświadczenia, zasobów oraz infrastruktury, jakie wniosło do koncernu PGNiG, Grupa ORLEN wypracowała wyjątkową w skali światowej technologię, której zastosowanie umożliwia produkcję energii z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz wodoru, w zależności od dostępności danego paliwa. Elastyczność oferowaną przez technologię Multifuel potwierdziły pomyślne wyniki testów, co otwiera drogę do szybkiej komercjalizacji tego rozwiązania.

Magazynowanie CO2 w Polsce staje się faktem. ORLEN podpisał umowę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker