Polska

WEI: polski system podatkowy powinien być sprawiedliwy, stabilny i przewidywalny. Co należy zmienić?

Najnowsze zmiany związane z polskim systemem podatkowym wprowadzone przez rząd mają pozytywny wydźwięk, jednak to dopiero początek drogi zmian. Warsaw Enterprise Institute wskazuje dalsze działania oraz ich motywację. Zmiany w podatku dochodowym powinny pociągnąć za sobą kolejne usprawnienia. 

Zmiany w podatku dochodowym to nie wszystko. Konieczne dalsze działania

W piątek 22 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma wprowadzić zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarto w niej m.in. propozycje obniżenia stawki PIT, likwidowanie ulgi dla klasy średniej oraz odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Te działania WEI uznaje za wstępnie pozytywne. Jednocześnie think-tank zaznacza, że to działania wciąż niewystarczające. Mowa przede wszystkim o opłatach i daninach, które formalnie nie są nazwane podatkami, jednak w rzeczywistości taką pełnią funkcję. Według WEI przyjazny system podatkowy powinien być prosty, sprawiedliwy, stabilny i przewidywalny.

W stanowisku wskazano również na najnowszą odsłonę międzynarodowego indeksu wolności gospodarczej autorstwa Heritage Foundation. Według niego Polska zajęła dopiero 39. miejsce. Notowania Polski pogorszyły się w porównaniu do minionego roku. Polski system podatkowy należy do jednych z najbardziej skomplikowanych w UE, o czym pisaliśmy już kilkukrotnie (Więcej: Polski system podatkowy drugim najgorszym w OECD).

Zobacz także: Poseł czeka na interpretację podatkową 4 dni. Ile czeka przeciętny obywatel? 68 dni

Według WEI:

Jednakże przedmiotowe rankingi nie uwzględniają jednego z najistotniejszych problemów polskiego systemu podatkowego, czyli kwestii legislacyjnych. W Polsce występuje inflacja prawa objawiająca się nadmierną liczbą aktów prawnych przy ich wątpliwej jakości merytorycznej.

Skomplikowane procedury i brak zaufania do instytucji państwowych

Zaznaczono również, że projekty często są niedopracowane lub budzą wątpliwości dotyczące późniejszej interpretacji. Każdy błąd w ujęciu prawnym odbija się na przedsiębiorcach, którzy najczęściej ponoszą jego koszty. Z uwagi na brak przewidywalności polscy pracodawcy napotykają przeszkody w inwestowaniu w rozwój działalności. Co więcej, podważone zostaje zaufanie do instytucji państwowych.

Ponadto negatywną praktyką legislacyjną, dość powszechną w ostatnim czasie, jest brak odpowiedniego merytorycznego uzasadnienia proponowanych zmian oraz ograniczanie konsultacji publicznych. Wiele istotnych projektów przedkładanych jest przez posłów, zamiast procedowania ich w trybie rządowego procesu legislacji. Wiąże się to ze skróceniem procedury i pominięciem procesu uzgodnień międzyresortowych, opiniowania czy konsultacji publicznych, jak również brakiem konieczności przedstawienia oceny skutków regulacji.

Zobacz także: Amazon Europe unika podatku dochodowego od sprzedaży

Jako przykład niewłaściwego podejścia do legislacji WEI podaje Polski Ład. Z uwagi na zmiany przeprowadzane w szybkim tempie, projekt był niedopracowany i szeroko krytykowany w mediach. Sama ustawa została podpisana zaledwie cztery miesiące po udostępnieniu treści projektu. Obecnie trwają kolejne korekty i próby dostosowania polskiego systemu do zmian podatkowych. Pomimo że ostatnie zmiany wprowadzone przez rząd nastrajają pozytywnie, obligatoryjne jest podjęcie dalszych działań zmierzających do uproszczenia systemu.

Sanders proponuje wprowadzenie 95% podatku od nadzwyczajnych zysków

Polecane artykuły

Back to top button