Gospodarka

Zdumiewające perspektywy gospodarcze dla Indii

Perspektywy gospodarcze dla Indii są zdumiewające. W najbliższych latach PKB ma rosnąć w tempie ponad 6 procent. Natomiast do 2026 roku Indie mają wyprzedzić Wielką Brytanię i stać się piątą potęgą gospodarczą za USA, Chinami, Japonią i Niemcami.

Perspektywy gospodarcze dla Indii. Wzrost PKB nawet na poziomie 8,5 procent

Indie podobnie jak większość światowych gospodarek silnie doświadczyły negatywnych skutków gospodarczych w wyniku pandemii. Restrykcje mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV 2 znacząco wpłynęły na działalność gospodarczą. W związku z tym kraj ten doświadczył stosunkowo wysokiej recesji w 2020 roku, PKB skurczył się o 7,3 procent. Jednakże zarówno rząd, jak i przedsiębiorcy szybko zareagowali na spadek aktywności gospodarczej i zmianę uwarunkowań gospodarczych. Rząd na niespotykaną dotąd skalę uruchomił pakiet socjalny za pomocą środków fiskalnych. Ponadto Bank Rezerw Indii (RBI) obniżył główną stopę procentową do 4 proc., jest to rekordowo niski poziom od 20 lat. Natomiast firmy przystosowały się do nowego środowiska pracy i w większym stopniu zaczęły wykorzystywać cyfryzację. Wobec tego MFW szacuje, że wzrost PKB w 2021 roku wyniósł 9,5 procent. Oczywiście istotnym czynnikiem tak wysokiego wzrostu był także efekt bazy.

Wykres 1. Prognozy wzrostu PKB dla Indii (%).

Zdumiewające perspektywy gospodarcze dla Indii.

Opracowanie własne na podstawie danych MFW

Zobacz także: Światowa gospodarka osiągnie wartość 100 bilionów dolarów w 2022 roku!

Należy podkreślić, że Indie są krajem, w których dochodzi do licznych reform strukturalnych. Nawet pandemia nie pokrzyżowała planów w zakresie swego rodzaju transformacji gospodarczej. Reforma rolnictwa i pracy oraz program prywatyzacji przedsiębiorstw będą głównym stymulatorem dynamicznego wzrostu PKB. Według MFW w roku 2022 wzrost PKB wyniesie aż 8,5 procent. Natomiast w okresie 2023-2026 PKB będzie rosnąć w tempie ponad 6 procent.

Inflacja zaczyna się stabilizować, dług publiczny będzie spadać

Na całym świecie w wyniku m.in. zerwanych łańcuchów dostaw oraz luzowania monetarnego doszło do wysokiego wzrostu inflacji. Nie inaczej było w Indiach. Tam w 2020 r. średnioroczna dynamika wzrostu cen osiągnęła 6,2 proc., zaś w 2021 r. 5,6 procent. Jednak przewiduje się, że główna stopa procentowa wzrośnie do 4,75 proc. w 2022 roku, a następnie do 5,5 proc. w roku 2023. W związku z powyższym oczekiwania dotyczące inflacji nie powinny być zmartwieniem rządu i społeczeństwa. Inflacja CPI w następnych latach ma oscylować wokół poziomu 4 procent (cel inflacyjny RBI).

Wykres 2. Prognozy poziomu inflacji (%).

Inflacja się stabilizuje.

Opracowanie własne na podstawie danych MFW

Zobacz także: Indie stają się potęgą technologiczną na naszych oczach

Wspomniany szeroki pakiet socjalny rządu spowodował w roku 2020 wzrost długu publicznego w relacji do PKB aż o 15,5 p. procentowego. Natomiast w 2021 r. zadłużenie także wzrosło i jest aktualnie na poziomie 90,7 proc. PKB. Jednakże sytuacja gospodarcza w Indiach zaczyna się stabilizować, w związku z tym nie ma potrzeby inicjowania pakietów stymulacyjnych. Wobec tego przewiduje się, że do roku 2026 dług publiczny spadnie do poziomu 85,2 proc. PKB.

Wykres 3. Prognozy poziomu długu publicznego w relacji do PKB (%).

Dług jest wysoki, ale zacznie spadać.

Opracowanie własne na podstawie danych MFW

Zobacz także: Indie blokują fundusze dla organizacji założonej przez Matkę Teresę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker